Viziune figurativă ce este. Manifest pentru arta figurativa in viziunea pictorului Constantin Ciuperca | Bacau | vacante-de-vis.ro


Anaforaua va arunca fiecare deschidere ulterioară, Anaforaua va dura până când e obositor. Ele se află îngropat în multe cuvinte de utilizare curente.

Am ezitat mult în redacție în legătură cu titlul dosarului tematic principal al acestui număr dublu al ARTEI. Să-i spunem Pictura neo nouă de azi?

tomografie de coerență în oftalmologie afla rezultatul viziunii tale

Noul foto-realism sau Noul figurativ? Să-i spunem Noua sinceritate, sau neo Pop-socialismul sau Revirimentul viziune figurativă ce este din anii încoace?

viziune figurativă ce este modul în care afectează cicoarea vederii

Toate aceste posibile și discutabile etichete acoperă doar parțial un fenomen evident din arta românească a ultimului deceniu și anume că asistăm la o uimitoare, enormă, chiar virulentă revanșă a acestei regine a vizualului în accepția lui clasică care este pictura.

Urgențele politice ale momentului, nevoia de adaptare din mers la activisme antitcomuniste și ideologii procapitaliste, concurența noilor media, toate păreau să invalideze definitiv capacitatea picturii de a spune ceva profund despre noua condiție umană și de a se adapta noii lumi apărute în România, ca peste tot în Europa de Est, din suprapunerea dificilă a unui tenace postcomunism virulent cu o nouă ferocitate liberală.

viziune figurativă ce este ochii dureau, vederea scădea brusc

Grupul Rostopasca, o serie de expoziții simptomatice din capitală și din alte orașe, Școala de griuri de la Cluj, Neo-popul bucureștean, iată doar cîteva din reperele acestui fenomen intens și debordant, despre care veți găsi texte consistente și extrem viziune figurativă ce este interesante în acest număr dublu al Revistei ARTA. Sigur că pictura se practică în România în o mie și una de maniere, de la cele tradiționale și clasice la cele moderniste și neo-moderniste și de către toate generațiile artistice.

viziune de 10-18 ani amigdalită cronică și vedere

Dar atenția noastră s-a focalizat acum pe generația tînără, cea din jurul anuluicare a produs o adevărată ruptură în maniera de a privi realitatea și de a prelucra vizualul invadator de azi. Cu rădăcini în noile media dar și în arta pop, în hiperrealismul și fotorealismul anilor din care se inspiră dezinhibat, ultra realistă, cinic figurativă, super fotografică, noua pictură este deopotrivă sinceră pînă la cruzime, agresivă și necruțătoare, dar și plină de o stranie poezie a banalității cotidiene și de o metafizică tautologică a derizoriului.

Și, cred că nu întîmplător, tocmai această pictură românească tînără, aparent atît de ancorată într-o situație antropologică specifică realității românești actuale, a ajuns să capete, prin cîteva nume de vîrf, o recunoaștere internațională ce părea inimaginabilă în urmă cu un deceniu.

Ce este fimoza? Interviu cu dr George Stanciu

Și, cred că nu întîmplător, există o profundă conivență de viziune între această pictură tînără și noul val al cinematografiei românești, și el internaționalizt sau noua poezie douămiistă… Mai e cu putință să practici o pictură figurativă de o evidență ingenuă după experiențele neo-avangardiste, și mai ales conceptuale, postbelice?

Există o reală dimensiune critică sau o distanțare estetică suficient de creativă în acest tip de duplicare picturală a cotidianului brut, neutru și plat?

viziune figurativă ce este cele mai bune metode pentru restabilirea vederii

Perfecțiunea fotografică a imaginii o scutește sau o apropie de superficialitate și derizoriu? Care sunt limitele conceptuale ale acestui tip de pictură aparent fără telos și transfigurare? Unde se ascunde în ea transgresiunea metafizică?

și-a pierdut brațele și vederea

Iată doar cîteva din întrebările la care încearcă să răspundă acest număr din ARTA, care va fi urmat de altenumere dedicate picturii în diferite paliere Am miopie cum să îmbunătățesc vederea și generaționale.