Program de viziune încrucișat. Cătălin Munteanu a fost operat cu succes la ligamentul încrucişat al genchiului drept


În cercetare, prioritățile pe termen scurt anunțate în Programul de Guvernare sunt majorarea bugetului, reintroducerea experților internaționali în evaluarea proiectelor finanțate pe bază de competiție, începerea unei evaluări a institutelor naționale de cercetare și dezvoltare.

bifocalitatea vederii trăsăturile viziunii feminine

Programul de guvernare nu menționează și măsuri referitoare la institutele construite din fonduri europene. Organizarea concursului de directori pentru anul și limitarea practicii de delegare în interesul învățământului.

program de viziune încrucișat

Promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea sistemului de educaţie şi focalizarea pe utilizarea tehnologiilor Program de viziune încrucișat pentru procesul de predare-învățare și pentru managementul educațional.

Prioritățile pe termen scurt ale PNL în învățământul universitar: Inițierea unui proiect de lege pentru scoaterea veniturilor proprii ale universităților din calculul deficitului public național, permițând universităților realizarea de investiții necesare pentru menținerea competitivității.

program de viziune încrucișat tabelul bolilor vederii

Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea de alegeri corecte și imparțiale la nivelul conducerii universităților; Crearea de mecanisme funcţionale, prin armonizarea eforturilor instituționale deja existente și a bunelor practici la nivel național, pentru monitorizarea parcursului profesional al absolvenților; Recredibilizarea studiilor doctorale și dezvoltarea activităților de cercetare prin implicarea specialiștilor din țară și din străinătate pentru eliminarea culturii plagiatului şi creşterea calităţii, conform standardelor internaţionale.

Demararea imediată a evaluării școlilor doctorale, pe baza metodologiei agreate cu ARACIS și Consiliul Național al Rectorilor; Sprijinirea universităților pentru a-și dezvolta strategiile de internaționalizare, prin adoptarea unui cadru strategic la nivel național în acest domeniu, care să includă măsuri de recompensare a acelor instituții care vor fi parte a aplicațiilor selectate în cadrul apelului pentru Universități Europene sau care au performanțe deosebite la nivel internațional.

suspiciune de apoplexie