Observă că pierdem din vedere


Viziunea biblică asupra muncii

Rata ridicată a mortalității observată în prezent în rândul coloniilor de albine are un efect negativ asupra producției agricole.

C'est essentiellement observă că pierdem din vedere niveau des États membres que l'on observe les plus grandes lacunes. Din aceste puncte de vedere, există deficiențe serioase, mai ales la nivelul statelor membre. Donc je vais vous démontrer ça à travers un exposé sur quelques uns des effets du changement climatique que l'on observe dans l'océan.

Ioan Brie 27 mai O contribuție a universității creștine la dezvoltarea societății Deși majoritatea universităților contemporane din lumea occidentală este constituită din instituții seculare, separate de biserică şi de valorile creștine, nu trebuie să pierdem din vedere că acestea au fost înființate de biserică și au funcționat la început ca seminare teologice, fiind clădite pe valorile credinței creștine.

Voi demonstra acest lucru prin prezentarea unora dintre schimbările climatice care au loc în ocean. Disons que l'on soit dans le jury et que l'on observe Vic. Spune că suntem în caseta de juriu și ne încrunta victima aici.

observă că pierdem din vedere spasm oftalmologie

Au nom du Parlement européen, je réitère mon appel en faveur de la liberté de religion et je demande la fin des violences religieuses que l'on observe dans cette partie du monde. În numele Parlamentului European, reiterez apelul meu pentru respectarea libertăţii de religie şi pentru eradicarea violenţei pe motive religioase care se observă în această parte a lumii.

Aveți o vedere bună? Cum funcționează un ochi sănătos Pentru a înțelege mai bine miopia și hipermetropia, vă vom explica mai întâi modul în care vedem: pentru a percepe lucrurile în mod clar, acestea trebuie proiectate pe retină - și nu în fața sau spatele acesteia. Acest proces implică numeroși factori, inclusiv lungimea globului ocular și curbura cristalinului și a corneei. În cazul în care interacțiunea dintre aceste elemente nu mai funcționează corect, vor apărea deficiențe de vedere, precum miopia și hipermetropia. Miopia Cum se manifestă miopia?

Il est peu probable que l'on observe une croissance importante du commerce intracommunautaire des aliments composés pour les animaux producteurs de denrées alimentaires car les acquéreurs ont tendance à privilégier les exploitants locaux. Este improbabil să apară o intensificare majoră a comerțului intracomunitar cu furaje combinate pentru animalele destinate producției de alimente, deoarece clienții preferă să lucreze cu operatori locali.

Cum funcționează un ochi sănătos

Le conseil de l'ordre a suggéré que l'on accepte mutuellement que tu prennes un congé exceptionnel, de façon informelle, pendant que la plainte est examinée et que l'on observe le site. Colegiul Medicilor a sugerat să cădem de acord să-ți iei concediu neoficial, în timp ce se verifică plângerea și ținem sub observație site-ul. L'objectif est de montrer que la simulation du comportement du véhicule et du fonctionnement de la fonction de contrôle de la stabilité est comparable à ce que l'on observe lors d'essais pratiques.

Obiectivul este de a se demonstra că operarea funcției de stabilitate a vehiculului și comportamentul vehiculului simulat sunt comparabile cu cele observate în cadrul încercărilor practice ale vehiculului.

Afecțiuni ale ochilor care apar odată cu înaintarea în vârstă

Au moment de la mise à la consommation, il semble plus correct d'augmenter d'un point le degré Brix des variétés parce que cela correspond davantage à ce que l'on observe dans les conditions normales de culture. În momentul punerii în consum, pare mai corectă majorarea cu o unitate a gradului Brix al soiurilor, întrucât noua valoare corespunde mai bine nivelului constatat în condiții normale de cultivare.

Cette situation, que l'on observe aussi dans d'autres domaines, provoque une accumulation de ressources dans les régions riches de l'Union européenne et accroît le décalage dans le domaine de la recherche et du développement.

Această situaţie, care poate fi observatăde asemenea, în alte domenii, cauzează o acumulare a resurselor în regiunile bogate ale Uniunii Europene şi măreşte disproporţiile în domeniul cercetării şi al dezvoltării.

Obiectivul este demonstrarea posibilității de a compara comportamentul simulat al vehiculului și operarea simulată a funcției de stabilitate a vehiculului cu cele observate în încercările practice de vehicule.

observă că pierdem din vedere

Ce modèle se compose de couches organisées basale, épineuse et granuleuseainsi que d'un stratum corneum multicouche contenant des couches lipidiques lamellaires intercellulaires représentant les principales classes de lipides, similaires à celles que l'on observe in vivo. Modelul este compus din straturi organizate bazal, spinos și granularprecum și dintr-un strat cornos stratum corneum multistratificat care conține straturi lipidice lamelare intercelulare reprezentând principalele clase lipidice similare celor observate in vivo.

TOP 50 Oameni Care Sunt Unici Din Punct De Vedere GENETIC

Ce que l'on observe c'est qu'ils attaquent activement les citoyens Européens, les citoyens états-uniens, et en fait, tout personne qu'ils peuvent s'ils y perçoivent un avantage.

Observăm că ataca activ cetățenii europeni, americani, de fapt, pe toate persoanele care pot, dacă le folosesc la ceva. Comme cela, on sait que ce que l'on teste est bien la cause de ce que l'on observe.

observă că pierdem din vedere

Les courbes de concentration sériques étaient similaires à celles que l'on observe chez les patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde. Profilele concentraţiei serice au fost similare cu cele observate la pacienţii adulţi cu poliartrită reumatoidă. Mais si tel était le cas, alors l'inflation afficherait des profils différents selon que l'on observe les pays de la zone euro et les autres.

observă că pierdem din vedere amigdalită cronică și vedere

Însă, dacă așa ar sta lucrurile, inflația ar prezenta profiluri diferite, în funcție de apartenența unei țări la zona euro. C'est essentiellement au niveau des États membres que viziune combinată cum să se dezvolte observe les principales faiblesses et évolutions pernicieuses. Există foarte mari deficiențe, mai ales la nivelul statelor membre, putând fi constatate, în continuare, evoluții greșite.

Orice persoană cu vârsta de peste 40 de ani ar trebui să meargă la un consult oftalmologic o dată pe an. Pentru persoanele cu afecțiuni de risc cum sunt diabetul, hipertensiunea arterială sau cu un istoric familial de boli oftalmologice, este necesar un control oftalmologic mai frecvent. Multe afecțiuni ce pot duce la scăderea sau pierderea completă a vederii nu dau simptome în stadiile inițiale ale bolii, așadar putem deduce importanța unui consult oftalmologic precoce, care poate să prevină apariția complicațiilor ulterioare.

Ce que l'on observe, c'est que les gens qui vont du choix élevé au choix réduit cliquent sur le réglage par défaut encore et encore. Ceea ce descoperiți este că cei care trec de la multe opțiuni la puține, tot observă că pierdem din vedere pe butonul de alegere prestabilită iar și iar. Îi pierdem. Ce qui est inquiétant, c'est que l'on observe des tendances indiquant que ces disparités s'aggravent, ce qui pourrait accroître l'inégalité et conduire à l'isolement.

Este alarmant faptul că s-a constatat că aceste disparităţi cresc, ceea ce poate accentua inegalităţile şi poate conduce la izolare. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Traducere "que l'on observe" în română

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

observă că pierdem din vedere rețete de acasă viziune

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.