Lista suplimentelor alimentare. Suplimentele alimentare - RASCI


Registrul Suplimentelor Alimentare

Articolul 3 Statele membre se asigură că suplimentele alimentare pot fi comercializate în cadrul Comunității numai dacă sunt conforme normelor prevăzute de prezenta directivă. Articolul 4 1    Numai vitaminele și mineralele enumerate în anexa I, în formele enumerate în anexa II, pot fi utilizate la producerea suplimentelor alimentare, sub rezerva alineatului 6.

lista suplimentelor alimentare viziunea unei persoane în vârstă

Articolul 5 1    Cantitățile maxime de vitamine și minerale prezente în suplimentele alimentare, în rația zilnică de consum recomandată de producător, se stabilesc ținând seama de următoarele: a nivelurile superioare sigure de vitamine și de minerale stabilite prin evaluarea științifică a riscului pe baza datelor științifice general acceptate, ținând seama, după caz, de gradele diferite de sensibilitate ale diferitelor grupuri de consumatori; b aportul de vitamine și minerale din alte surse alimentare.

Articolul 7 Etichetarea, prezentarea și publicitatea suplimentelor alimentare nu includ nici o mențiune care să arate sau să sugereze faptul că un regim alimentar echilibrat și variat nu poate furniza cantități corespunzătoare de nutrienți în general.

Normele de aplicare a prezentului articol sunt specificate, dacă este necesar, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 alineatul 2.

Articolul 8 1    Cantitatea de nutrienți sau substanțe cu lista suplimentelor alimentare nutritiv sau fiziologic prezentă în produs este declarată pe etichetă sub formă numerică.

Legislație

Unitățile de utilizat pentru vitamine și minerale sunt cele specificate în anexa I. Normele de aplicare a prezentului alineat sunt specificate, dacă este necesar, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 alineatul 2. Articolul 9 1    Valorile declarate menționate la articolul 8 alineatele 1 și 2 sunt valori medii bazate pe analiza produsului efectuată de producător.

Alte norme de punere în aplicare a prezentului alineat, privind lista suplimentelor alimentare special diferențele dintre valorile declarate și cele constatate în cadrul controalelor oficiale, se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 alineatul 2.

lista suplimentelor alimentare

Normele de punere în aplicare a prezentului alineat se adoptă, dacă este necesar, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 alineatul 2. Articolul 10 Pentru a ușura controlul eficient al suplimentelor alimentare, statele membre pot cere producătorului sau persoanei care introduce produsul pe piață pe teritoriul lor să notifice autoritatea competentă cu privire la respectiva introducere pe piață prin transmiterea unui model al etichetei utilizate pentru produs.

CE SUPLIMENTE ALIMENTARE FOLOSESC

Articolul 11 1    Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul 7statele membre, nu pot interzice sau restrânge comerțul cu produsele prevăzute la articolul 1 care sunt conforme cu prezenta directivă din motive legate de compoziția, caracteristicile de fabricație, prezentarea sau etichetarea acestora, și care, după caz, sunt conforme cu actele comunitare adoptate în procesul de punere în aplicare a prezentei directive.

Articolul 12 1    În cazul în care, în urma unor noi informații sau a unei reevaluări lista suplimentelor alimentare informațiilor existente apărute după adoptarea lista suplimentelor alimentare directive sau a unuia dintre actele comunitare de punere în aplicare a acesteia, un stat membru are motive detaliate pentru a constata că un produs prevăzut la articolul 1 pune în pericol sănătatea umană, deși respectă directiva menționată sau actele comunitare menționate, acest stat membru poate suspenda sau restrânge temporar aplicarea dispozițiilor în cauză pe teritoriul său.

Statul membru informează de îndată celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta și își motivează decizia.

Sibiu - suplimentele alimentare carora li se atribuiau proprietati de prevenire, tratare a unor boli Jud.

Statul membru care adoptă măsuri de salvgardare le poate menține în acest caz până la adoptarea modificărilor. Articolul 13 1    Comisia este sprijinită de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, instituit de Regulamentul CE nr. Articolul 14 Dispozițiile care pot avea un efect asupra sănătății publice se adoptă după consultarea Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară.

lista suplimentelor alimentare

Articolul 15 Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 iulie Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Aceste acte cu putere de lege și acte administrative se aplică astfel încât: a să permită comerțul cu produsele conforme cu prezenta directivă, de la 1 august ; b să interzică comerțul cu produsele care nu sunt conforme cu directiva, de la 1 august Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale.

Etichetarea, comercializarea, prezentarea si publicitatea suplimentelor alimentare

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Articolul 16 Prezenta directivă intră în vigoare la data test ocular în stupino în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

  1. Tratamentul glaucomului vizual
  2. Cum și unde să tratezi vederea
  3. Suplimentele alimentare fără autorizație care vă pun viața în pericol.
  4. Prima pagină » Suplimentele alimentare Suplimentele alimentare sunt surse concentrate de nutrienți sau alte substanțe cu efect nutrițional sau psihologic.
  5. In perioada 21 —
  6. Но что толку-то -- размышлять об этом .
  7. Vitamine si suplimente alimentare | vacante-de-vis.ro
  8. Notificari suplimente alimentare – Ministerul Sănătății

Articolul 17 Prezenta directivă se adresează lista suplimentelor alimentare membre. Adoptată la Luxemburg, 10 iunie Pentru Parlamentul European.