Dimensiunea și viziunea zn


insuficiență cardiacă și vedere

De asemenea, participanții au fost informați cu privire la calendarul pregătirii perioadei de programarepunctând aprobarea Acordului de Parteneriat la începutul lunii august și faptul că programele operaționale au fost transmise către Comisia Europeană, așteptându-se primele reacții la jumătatea lunii octombrie; Echipa Băncii Mondiale a prezentat pe scurt Raportul revizuit privind viziunea de dezvoltare a Regiunii Deltei Dunării, precizând că aceasta cuprinde o viziune pentru regiunea propriu-zisă de deltă, precum și o viziune pentru zona învecinată acesteia; dacă în versiunea anterioară viziunea se baza pe consultările cu populația și actorii locali, versiunea revizuită include rezultatele analizei diagnostic și ale consultărilor cu autoritățile centrale; de asemenea, au fost adăugate elemente de viziune identificate de experții Băncii Mondiale; Raportul revizuit a fost aprobat de participanți.

Au fost prezentate principalele elemente din raportul de evaluare a nevoilor, cu accent pe regresia vederii cheie de mediu, turism, transport și pescuit.

Azi, privim sclavagismul și viziunea omenirii din acea vreme cu dezgust. Oggi condanniamo disgustati la schiavitù e la visione degli esseri umani di quel tempo. Eroarea mea a fost să cred că Wayne Palmer are curajul și viziunea pe care demnitatea le incumbă. Il mio errore è stato credere che Wayne Palmer avesse il coraggio e la visione per condurre il mandato.

Participanții au formulat observaţii referitoare la Raportul de evaluare a nevoilor şi recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia.

O parte din participanți au solicitat un termen prelungit pentru a putea transmite observațiile față de acest document, având în vedere timpul limitat și volumul mare de informații cuprins de raport.

dimensiunea și viziunea zn