Care este viziunea pentru livrarea comisiei


Categorii EnergieEsentialRegenerabileSemnal Prima Pagina Actual Esential Strategia Comisiei Europene pe termen lung: Europa să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în Statele membre, deci și România,vor prezenta Comisiei Europene, până la sfârșitul anuluiproiectele de planuri naționale privind clima și energia Calea către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei  necesită o acțiune comună în șapte domenii strategice: eficiența energetică; utilizarea vederea diagnostică numele regenerabile de energie; o mobilitate curată, sigură și conectată; o industrie competitivă și o economie circulară; infrastructură și interconexiuni; bioeconomia și mijloacele naturale de absorbție a carbonului; captarea și stocarea carbonului pentru a găsi soluții pentru emisiile rămase.

ce este necesar pentru vedere

Comisia Europeană a adoptat o viziune strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în — O planetă curată pentru toți. Această strategie arată modul în care Europa poate deschide calea către neutralitatea din punctul de vedere al impactului asupra climei prin investiții în soluții tehnologice realiste, prin responsabilizarea cetățenilor și prin alinierea acțiunilor în domenii-cheie, cum ar fi politica industrială, finanțele sau cercetarea, asigurând, în același timp, echitatea socială pentru o tranziție echitabilă, se precizează într-un comunicat al CE.

Calea către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei ar necesita o acțiune comună în șapte domenii strategice: eficiența energetică; utilizarea surselor regenerabile de energie; o mobilitate curată, sigură și conectată; o industrie competitivă și o economie circulară; infrastructură și interconexiuni; bioeconomia și mijloacele naturale de absorbție a carbonului; captarea și stocarea carbonului pentru a găsi soluții pentru emisiile rămase.

cursuri de logopedie cu deficiențe de vedere exerciții de restaurare a vederii pentru astigmatism

Însă acest lucru nu înseamnă că, pentru a reduce emisiile, ar trebui să sacrificăm mijloacele de subzistență ale europenilor. 2 grade de vedere ultimii ani, am arătat cum pot fi reduse emisiile, creând în același timp prosperitate, locuri de muncă locale de înaltă calitate și îmbunătățind calitatea vieții oamenilor.

În mod inevitabil, Europa va continua să se transforme. Strategia noastră arată acum că până în putem, în mod realist, face în așa fel încât Europa să devină atât neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, cât și prosperă, fără a lăsa în urmă niciun cetățean european și nicio regiune.

Comisia Europeană își detaliază viziunea asupra reformei zonei euro

Acest lucru este necesar, este posibil și este în interesul Europei. Este necesar pentru ca obiectivele pe termen lung în materie de temperatură ale Acordului de la Paris să fie îndeplinite. Este posibil datorită tehnologiilor actuale și celor care vor fi implementate în curând.

Și este în interesul Europei să pună capăt cheltuielilor cu importurile de combustibili fosili și să investească în îmbunătățiri semnificative pentru viața de zi cu zi a tuturor europenilor. Nu trebuie să lăsăm în urmă niciun cetățean european și nicio regiune.

care este viziunea pentru livrarea comisiei viziunea este aprinsă

UE îi va sprijini pe cei care vor fi afectați într-o măsură mai mare de această tranziție, astfel încât toată lumea să fie pregătită să se adapteze la noile cerințe ale unei economii neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei. Obiectivul este de a atinge emisii nete egale cu zero până în Acest lucru necesită: o abordare sistemică, cu vehicule cu emisii scăzute și cu emisii zero, cu o creștere puternică a capacității rețelei feroviare și o organizare mult mai eficientă a sistemului de transport, bazată pe digitalizare, stimulente pentru schimbarea comportamentului, combustibili alternativi și o infrastructură inteligentă și asumarea de angajamente la nivel mondial.

Toate acestea bazate pe inovare și investiții.

Top citite acum

Pentru UE, rolul de lider mondial în ceea ce privește neutralitatea din punctul de vedere al impactului asupra climei înseamnă realizarea acestui lucru până în CE subliniază că scopul acestei strategii pe termen lung nu este de a stabili ținte de atins, ci de a crea o viziune și o direcție în care să ne îndreptăm, de a le planifica, precum și de a reprezenta o sursă de inspirație, dar și un instrument care să le permită părților interesate, cercetătorilor, antreprenorilor și cetățenilor deopotrivă să creeze industrii noi și inovatoare, întreprinderi și locuri de muncă conexe.

Pe baza viziunii pe care o prezentăm astăzi, UE poate informa restul lumii în legătură cu modul în care putem obține, în mod colectiv, o planetă curată și poate demonstra că transformarea economiei noastre este posibilă și benefică. Strategia pe termen lung analizează paleta de opțiuni pe care statele membre, întreprinderile și care este viziunea pentru livrarea comisiei le au la dispoziție și modul în care acestea pot contribui la modernizarea economiei noastre și la îmbunătățirea calității vieții europenilor.

Obiectivul său este de a asigura faptul că această tranziție este echitabilă din punct de vedere social și că sporește competitivitatea economiei și a industriei UE pe piețele mondiale, asigurând locuri de muncă de înaltă calitate și o creștere durabilă în Europa și contribuind, în același timp, la găsirea de soluții pentru alte probleme legate de mediu, cum ar fi calitatea aerului sau pierderea biodiversității.

esența viziunii despre lume dialectico-materialistă ce fel de viziune 0 6

Pentru a-i pregăti pe șefii de stat și de guvern din UE să dea un nou contur viitorului Europei în cadrul Consiliului European din 9 mai de la Sibiu, miniștrii din cadrul tuturor formațiunilor relevante ale Consiliului ar trebui să desfășoare dezbateri politice de amploare privind contribuția domeniilor lor de politică la viziunea de ansamblu.

Strategia pe termen lung este o invitație adresată tuturor instituțiilor UE, parlamentelor naționale, sectorului de afaceri, organizațiilor neguvernamentale, orașelor și comunităților, precum și cetățenilor — și, în special, tinerilor — de a-și aduce contribuția pentru a asigura faptul că UE poate continua să își asume un rol de lider în acest domeniu și să determine și alți parteneri internaționali să urmeze aceeași cale. Această dezbatere în cunoștință de cauză, care se va desfășura în întreaga UE, ar trebui să îi permită Uniunii să adopte și să prezinte în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice o strategie ambițioasă la începutul anuluiastfel cum s-a solicitat în Acordul de la Paris.

Greta Thunberg va prezenta în faţa Comisiei Europene viziunea sa asupra mediului

Statele membre vor prezenta Comisiei Europene, până la sfârșitul injecții pentru îmbunătățirea vederiiproiectele de planuri naționale privind clima și energia, care sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor în materie de climă și energie pentru și care ar trebui să fie orientate spre viitor și luate în considerare în cadrul strategiei UE pe termen lung.

În plus, un număr tot mai mare care este viziunea pentru livrarea comisiei regiuni, municipalități și asociații de întreprinderi își elaborează propriile viziuni pentrucare vor contribui la dezbatere și la definirea răspunsului Europei la provocarea mondială reprezentată de schimbările climatice.

young INDIANA JONES 19 subtitrare in romana cu CC

Pe plan internațional, pe tot parcursul anului viitor, UE ar trebui să își extindă cooperarea strânsă cu partenerii internaționali, astfel încât toate părțile la Acordul de la Paris să elaboreze și să prezinte, până îno strategie națională pe termen lung pentru jumătatea acestui secol, în lumina recentului raport special al IPCC privind încălzirea globală cu 1,5 grade Celsius.