Viziunea 4 5 este rea sau, Viziunea este rea sau bună


Gili Cârstea — marele guru din spatele diversiunii și, mai recent,  Dorin Lătăeanuheruvimul descoperitor din California, tâlcuiesc abuziv viziunea, în cheia unei  teologii private.

Realitatea este că editurile noastre, atât White Estate care deține arhiva manuscriselorcât și Review and Herald sau altele, au redat aceste scrisori exact așa cum le-a lăsat Ellen White. Diferența existentă în unele publicații i se datorează Ellenei White în întregime; nu poate fi pusă pe seama Bisericii de ieri sau de azi, din America sau din România. Din sursele indicate mai sus, puteți afla că viziunea publicată în edițiile din și adică în timpul vieții E G White nu conține acea ultimă frază, în timp ce prima publicațieprecum și ultimasunt complete.

Dacă Biserica ar fi dorit să ascundă acea ultimă frază, de ce ar fi publicat din nou versiunea completă în și de ce ar fi publicat în arhivele de pe web ambele versiuni?

„Conspirația” omisiunilor

Și încă mai important: de ce, atunci când apare vreo problemă, reală sau aparentă, trebuie să suspectăm Biserica de cele mai abjecte atitudini omisiuni sau adaosuri intenționate și de tot felul de acțiuni cu rea credință? Adevărata problemă a acestor gesemei opșoptiști este că proiectează asupra altora, ce determină calitatea vederii special asupra liderilor Bisericii, răutățile pe care le au ei înșiși în inimă.

Enoch Jacobs Întrucât scrisoarea, care conținea această viziune se adresa inițial lui Jacobs, cititorii noștri au dreptul să știe cine era acest om. În perioada de confuzie care a urmat Marii Deziluzii, el a publicat diverse opinii care circulau în mișcarea adventistă millerită.

viziunea 4 5 este rea sau

Publicația lui a fost un factor de unitate și stabilitate pentru toți acei adventiști milleriți care în ciuda Dezamăgirii din 22 oct. Încă din prima parte a anuluiEnoch Jacobs începuse să simpatizeze cu secta numită popular shakers  scuturători, tremurici, agitatoricare credeau că a doua venire a lui Iisus este spirituală.

La 23 maiadică la câteva luni după scrisoarea Ellenei Harmon, Jacobs s-a integrat în comunitatea shaker-ilor, ducând apoi o mare campanie prozelitistă și atrăgând la shakerism circa de adventiști. În iunie însă, Jacobs a părăsit și comunitatea shaker-ilor, deoarece nu putea adopta principiul celibatului, 3  după care, în scurt timp, s-a alăturat mișcării spiritiste apărute înpăstrând însă în continuare aprecieri față de shakeri.

A fost partener de afaceri, jurnalist, administrator școlar, judecător de pace, primar local, și a lucrat pentru guvernul american în Uruguay. Întrucât scrisoarea cu viziunea trimisă în februarie urmărea să-l ferească pe Jacobs de alunecarea în shakerism și spiritism, este nevoie să prezint pe scurt cele două mișcări spirituale. Acest nume oficial i-a atras probabil pe acei milleriți dezamăgiți, care simțeau nevoia de certitudini în privința celei de-a doua veniri.

Experiența ei nefericită ca femeie a împins-o spre erezii grave. Toată teologia ei gravitează în jurul desăvârșirii biruinței asupra păcatului prin renunțarea la viața sexuală celibat și castitate și prin mărturisirea publică a tuturor păcatelor.

4 Replies to “Viziunea 0.1 este rea sau bună”

Rolul spiritual al femeilor în aceste comunități era asemenea cu al bărbaților. De altfel cei mai importanți lideri ai sectei au fost femei mișcare condusă de maici! Promovau ordinea și disciplina, simplitatea în locuințe și în viața de toate zilele, și practicau dansurile rituale.

Secta shaker-ilor este aproape stinsă în zilele noastre. Ce este spiritismul Spiritismul modernnumit uneori spiritism creștin, a apărut în în statul New York, în urma jocurilor cu ciocănituri ale surorilor Fox din Hydesville, și s-a răspândit ca focul în miriște.

Spiritualitate

Teologia spiritismului nu este unitară, deoarece există diverse școli de gândire spiritistă. Unii cred, oarecum, în Iisus Christos, totuși Biblia este considerată sursă secundară de adevăr; spiritele, care ar fi inspirat Scripturile, au prioritate! Spiritiștii, ca și shakerii și alte mișcări noi, au promovat de asemenea idealuri sociale moderne.

Nu întâmplător au atras în rândurile lor, de-a lungul timpului, persoane din elita societății: gânditori proeminenți, oameni de știință, artiști, politicieni etc. Scrisoarea Ellenei Harmon către Enoch Jacobs  cu comentariile mele Frate Jacobs Viziunea mea pe care ați publicat-o în Day-Star 2 a fost scrisă sub un profund sentiment al datoriei, fiind adresată Dvs în mod personal —  nu mă așteptam s-o publicați.

Viziunea 0.1 este rea sau bună

Există credincioși plini de zel și de suspiciuni care au presat mereu publicarea tuturor scrierilor EGW, ca și cum acesta ar fi un drept al lor, sau o datorie a Bisericii. El le-a publicat pe toate, însă nu a luat aminte la ele. Dacă aș fi crezut o clipă că viziunea va fi difuzată astfel mulțimii de cititori ai revistei Dvs, aș fi fost mult mai specifică și aș fi scris unele lucruri pe care nu le inclusesem.

viziune miopie astigmatism miopie urină

Întrucât cititorii revistei Day-Star au văzut o parte din ceea ce mi-a arătat Dumnezeu, și pentru că partea neinclusă este de o vastă importanță pentru sfinți, vă cer cu umilință să publicați și această parte în revista Dvs. Dumnezeu mi-a arătat următoarele lucruri cu un an în urmă, exact în luna aceasta. Ellen Harmon nu spune unde anume era așezat acest tron.

Această interpretare crea însă o problemă: dacă tronul Tatălui este în Sfânta Sfintelor, iar Iisus Mijlocitorul intrase acolo abia laînseamnă că Fiul ar fi stat izolat de Tatăl, de la Înălțare până la ! Aici adventiștii au găsit un răspuns în Apocalipsa 4, care descrie sala Tronului, în contextul primei încăperi a Sanctuarului Locul Sfântdupă cum va afirma mai târziu și E G White.

Acest scenariu este cel mai probabil la baza viziunii tronurilor. Cu această ocazie, îmi fac datoria să le spun cititorilor, că potrivit Bibliei, viziunile și visurile profetice nu sunt călătorii la cer ale spiritelor profeților, care s-ar despărți de trupuri pentru un timp, nici nu sunt călătorii în trup fizice la cer sau în alte locuri vizionare, ci toate aceste viziuni de zi sau de noapte se petrec exclusiv în mintea profetului.

Ca să folosim o imagine actuală, aceste vedenii sunt ca un soft video, care este indus în mod supranatural subiectului uman. Scenele sunt creație divină cu scop didactic, pedagogic, asemenea parabolelor lui Iisus; imaginile nu sunt realiste, adică de obicei nu intenționează să ne învețe cum arată topografia, arhitectura sau mobilierul cerului.

Pentru aprofundarea subiectului viziunilor,  citiți vă rog, aici.

Plăcile de aur

Scena nu intenționează să ne învețe neapărat că Sanctuarul ceresc ar avea două spații, 11 două tronuri, sau că închinătorii ar fi prezenți acolo sus, în sens fizic. Nici în sanctuarul pământesc nu erau prezenți închinătorii decât în curte, în fața altarului de afară. Priveam înfățișarea lui Iisus și admiram persoana Sa minunată.

viziunea 4 5 este rea sau viziunea acasă a băiatului

Persoana Tatălui nu o puteam privi, deoarece un glorios nor de lumină îl acoperea. Am întrebat pe Iisus dacă Tatăl Său are o formă ca și El.

Viziunea tronurilor | Conferința Moldova

Teologia creștină modernă este mai vagă cu privire la personalitatea lui Dumnezeu. Se accentuează mai degrabă natura Lui spirituală, omniprezența și invizibilitatea. Pionierii adventiști însă, au afirmat în mod consecvent amândouă aspectele. Dumnezeu înainte de creația universului, nu ar fi avut nevoie nici de înfățișare, nici de spațiu pentru sine. Dar odată ce a creat ființe inteligente cu care să comunice îngeri și oameniEl a trebuit să Se descopere acestora într-un mod vizibil și spațial.

Cel mai târziu în momentul când a creat ființe inteligente, a trebuit să ia un chip. Mai mult, el a creat aceste ființe după propriul său chip, după chipul ideal al unei ființe inteligente. Să-L confundăm cu divinitatea panteistă? Înaintea tronului am văzut pe adventiști, biserica  și lumea. Ellen Harmon descrie aici trei categorii. Adventiștii despre care vorbește ea, nu sunt AZS de astăzi, ci toți adventiștii din aniicredincioșii Mișcării Millerite.

aplicație pentru acuitate vizuală

Biserica la care se referă nu este aici o confesiune oarecare, ci o cum să distingi miopia adevărată de falsă la Biserică în general creștiniîn special diversele confesiuni protestante americane, din rândul cărora proveneau adepții mișcării interconfesionale adventiste.

Lumea este în mod natural mulțimea necredincioșilor de tot felul, inclusiv a credincioșilor nepracticanți, care erau destui și în America secolului XIX. Am văzut o ceată plecată înaintea tronului, adânc interesată, pe când cei mai mulți dintre ei stăteau dezinteresați și indiferenți fără grijă. Prin ceata celor plecați înaintea tronului, EGW se referă la acei membri ai bisericilor, care erau preocupați de relația cu Dumnezeu, în contrast cu creștinii de formă și cu lumea.

Cei plecați înaintea tronului își aduceau rugăciunile și priveau la Iisus; atunci El privea la Tatăl Său și părea să-L implore. O lumină venea de la Tatăl la Fiul, și de la Fiul la ceata celor care se rugau. Iisus este descoperit aici ca Mijlocitor, care primește de la Tatăl ca să dea credincioșilor Lui Viziunea 4 5 este rea sau Apoi am văzut o lumină nespus de strălucitoare venind de la Tatăl la Fiul, și de la Fiul unduind deasupra celor ce erau înaintea tronului.

Descoperirea aceasta schițează esența trezirii adventist-millerite. Ellen White a susținut întotdeauna originea divină și caracterul profund creștin al mișcării millerite, în ciuda erorilor omenești. Dar puțini au vrut să primească această mare lumină; mulți au ieșit de sub ea și imediat au început să i se împotrivească; unii erau nepăsători și nu iubeau lumina, iar ea s-a îndepărtat de la ei; alții însă au prețuit-o, încât s-au dus și s-au plecat împreună cu mica ceată a celor ce se rugau.

Cei din ceata aceasta au primit toți viziunea 4 5 este rea sau și se bucurau de ea, în timp ce fețele lor străluceau de slava ei. Mișcarea millerită a zguduit și a polarizat bisericile îmbunătăți vederea noaptea, producând zeci de mii de credincioși, care au fost în stare să sacrifice mult sau totul, în așteptarea fericită a revenirii lui Iisus. Am văzut pe Tatăl ridicându-Se de pe tron și într-un car de foc intrând în Sfânta Viziunea 4 5 este rea sau, dincolo de perdea, și luând loc acolo.

Isaia 1 NTLR;NIV - Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul - Bible Gateway

Am văzut acolo tronuri pe care nu le văzusem mai înainte. Viziunea descrie evenimentul real ceresc dinîn limbajul folosit de adventiști în anii aceia. Astfel Ellen Harmon identifică aici Sfânta Sfintelor cu locul în care face Judecata de apoi în viziunea lui Daniel. După interpretarea moștenită de milleriți de la alți protestanți, acest timp este perioada persecuțiilor istorice, în timpul existenței statului papal Prin urmare, faza premilenială a judecății de apoi urma să aibă loc cândva dupăînsă mai înainte de momentul în care Fiul Omului primește împărăția, pe care o dă sfinților, iar pe dușmanii și rivalii Lui îi dă la foc Dan, Apoi Iisus S-a ridicat de pe tron, și cei mai mulți dintre cei ce erau plecați [înaintea tronului] s-au ridicat împreună cu Viziunea 4 5 este rea sau și nu am văzut nicio rază de lumină trecând de la Iisus la mulțimea nepăsătoare după viziunea 4 5 este rea sau El S-a ridicat — au fost lăsați în întuneric desăvârșit.

Cei care s-au ridicat odată cu Iisus își țineau privirile ațintite asupra Lui în timp ce El a lăsat tronul și i-a condus puțin mai departe.

Viziunea descrie acum pe acei adventiști milleriți care au urmat pe Iisus după Marea Deziluzie dinîn contrast cu mulțimea nepăsătoare a oamenilor de lume și a creștinilor cu numele din diverse biserici. Aici se includ și acei milleriți care, dupăau devenit nepăsători cu privire la calea lui Iisus în sanctuar, au respins  tot mai mult ideea de sanctuar ceresc, și au renunțat la cronologia apocaliptică millerită la Daniel Cei care-și țineau privirile ațintite spre Iisus și care Îl urmau, în timp ce Se îndepărta de locul vechi al Tronului, îi reprezintă aici pe adventiștii sabatiști.

Dar să citim viziunea mai departe. După primirea domniei, se întoarce să-Și ia slujitorii, pentru a le da și lor poziții mai înalte, ca miniștri ai Lui, în măsura în care se dovedesc vrednici. Cele două categorii, reprezentate prin fecioarele înțelepte și cele neînțelepte, se găseau atunci în biserică — o grupă care aștepta cu bucurie venirea Domnului și care se pregătea cu grijă pentru a se întâlni cu El; o altă grupă care, influențată de teamă și acționând din impuls, se mulțumise cu teoria adevărului, dar căreia îi lipsea harul lui Dumnezeu.

Venirea mirelui, arătată aici, are loc înainte de nuntă. Nunta reprezintă primirea de către Hristos a Împărăției Sale.

  1. Viziunea este rea sau bună
  2. Care și-a recăpătat vederea acasă viziunea valorile în care credem Misiunea Salvaţi Copiii este obţi-nerea de progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora.
  3. Joseph și-a petrecut majoritatea timpului curățând pământul, arând și lucrând ca angajat plătit pentru a strânge bani pentru plata anuală a proprietății familiei.
  4. Cum se tratează astigmatismul miopiei
  5. Может быть, они подправляют образы наших личностей: мы-то думаем, что обладаем свободой воли, но как можно быть в этом уверенным.
  6. Este posibil să naști cu miopie