Viziune la 10 ani. Revista Biz


În ultimii de ani, România a pierdut mai mult de jumătate din suprafața împădurită. În urma despăduririi se produce un dezechilibru al mediului înconjurător, afectând circuitul hidrologic, calitatea aerului și calitatea vieții în localitățile învecinate.

exerciții de vedere a ochilor

Concret, ne propunem creșterea permanentă a suprafețelor împădurite din România, ghidându-ne după valorile noastre de bază: Dezvoltarea durabilă și promovarea consumului sustenabil; Conservarea biodiversității; Educarea și implicarea comunităților locale; Promovarea voluntariatului și a implicării sociale; Promovarea unei vieți sănătoase. Misiune Înființarea unei păduri este un proces de durată, care durează zeci de ani, motiv pentru care, cei care vor beneficia cel mai mult de pe urma suprafețelor împădurite sunt generațiile viitoare.

cum arată hipermetropia

Pădurea copiilor îşi propune să planteze și să îngrijească câte un puiet pentru fiecare nou născut din România, ceea ce înseamna că timp de ani îngrijim pădurea și o monitorizăm încă alți 10 ani, toate acestea realizându-se în urma recomandărilor experților silvici.

Pentru îndeplinirea misiunii noastre, desfășurăm numeroase activități, precum: accesarea de finanțări europene pentru plantarea și îngrijirea cât mai multor păduri; stabilirea de parteneriate pe termen lung cu companii și donatori, prin organizarea de evenimente și campanii educaționale și sportive care să susțină proiectele de împădurire; plantarea pe terenuri degradate, care nu pot fi utilizate în agricultură, realizându-se, astfel, reconstrucţie ecologică prin împădurire; îmbunatățirea continuă a programului educațional prin voluntariat, pentru creșterea nivelului de conștientizare a problemelor de mediu viziune la 10 ani de schimbare a atitudinilor și comportamentelor la nivelul întregii societăți românești; dezvoltarea activităților de advocacy și lobby, prin care sa provocăm alăturarea cât mai multor organizații și indivizi la efortul de creștere a suprafeței împădurite în România.

cum să restabiliți rapid vederea după operație