Viziune de gradatie, Inspectoratul Şcolar Teleorman


medicamente forum pentru îmbunătățirea vederii

Vzualizari: Transcriere 1 Raport de autoevaluare asupra activității desfășurate în perioada crește vederea vederea acordării gradației de merit Candidat: Conf. Potrivit criteriilor de acordare a gradației punctajul declarat este 18,51 puncte, Menționez că punctajul raportat la nivelul SIMAC în anii menționați anterior diferă față de fișa de verificare validată în luna iulie pentru perioada cu puncte echivalente A rezultate, în principal, din indexarea ulterioară raportării anuale SIMAC în baza de date ISI a unor lucrări care citează lucrări ale căror co autor sunt.

Total punctaj declarat secțiunea I 59,78 puncte sau cu includerea citărilor indexate ulterior raportărilor anuale SIMAC 2.

viziune de gradatie

Secțiunea II Alte realizări în planul activității didactice care nu sunt incluse în sistemul integrat de evaluare SIMAC a Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de învățământ În aniiși a avut loc actualizarea conținutului disciplinei nouă, introdusă împreună cu colectivul laboratorului MSAL Multimedia Systems and Applications Laboratory la nivel licență Informatică aplicată. Aceste actualizări au avut loc în anul și Dintre acestea, menționez organizarea și derularea cursului Multimedia în cadrul Festivalului studenților francofoni, participarea în calitate de moderator de sesiune și grup de lucru și raportor secțiune în cadrul evenimentelor Întâlnirile Europene din Transilvania ediția și, respectiv, mentor la evenimentele organizate la ediția d Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanță cu standardele specifice Viziune de gradatie perioada de raportare împreună cu ceilalți colegi din MSAL am reușit să dezvoltăm baza materială din diverse surse de finanțare și anume: o Anul au fost realizate achiziții din fondurile alocate la nivelul departamentului.

Din suma alocată s a achiziționat un sistem de realitate virtuală HTC VIVE producție care este folosit în dezvoltarea lucrărilor de diplomă și pentru actualizarea activităților practice cu studenții de la Tehnologii Multimedia și Televiziune.

Pagina 2 din 4 3 o Anul s a primit sponsorizare din partea companiei Samsung Romania 2 telefoane model Samsung galaxy S8 pentru derularea activităților de laborator la disciplina Tehnologii Multimedia Detalii viziune de gradatie la infrastructura laboratorului se regăsesc pe site ul și si g Activități de manageriat în procesul de învățământ decan de an, tutoriere ECTS, etc.

injecții de vitamine pentru vedere vedere slabă și munte

Am contribuit la organizarea workshop urilor tematice și am mentorat echipele care au participat din partea facultății și departamentului la competițiile organizate cu acest scop. Total punctaj declarat secțiunea II 90 puncte 3.

cum nu ne-am strecurat ochii Mi-am îmbunătățit vederea după

Activități manageriale și administrative în sprijinul procesului didactic, de cercetare dezvoltare Având în vedere faptul că la această secțiunea punctajul este acordat de către directorul de departament voi face aprecieri generale asupra activităților la care consider că am avut contribuții semnificative, urmând ca, o decizie cu privire la punctajul acordat să fie luată de către directorul de departament respectiv comisia de evaluare a dosarului.

Deasemenea, am contribuit, alaturi viziune de gradatie colegii Aurelia Ciupe si Bogdan Orza la realizarea continutului de prezentare a locațiilor universității sub formă de imagini panoramice.

viziune de gradatie

Trebuie menționat că echipamentele au fost achiziționate anteriortot de către colectivul MSAL din 2 proiecte de cercetare și fonduri structurale. Dintre acestea, este de menționat utilizarea OneNote ca formă de organizare a activității didactice și educaționale în pierderea vederii la oameni cu studenții și pe care am prezentat o în diverse rânduri colegilor din Universitate.

cum se tratează miopia congenitală vederea aborigenilor australieni

Cluj Napoca Conf.