Viziune cu un singur cadru


viziune cu un singur cadru miopie gradul II

Modificări 1 4 Pentru unitățile de învățământ particular și confesional, conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori.

Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin.

Modelul-cadru al contractului de management educațional este anexă la metodologia prevăzută la alin. Respectarea criteriilor de competență profesională este obligatorie.

oculus rift vedere slabă chirurgie oculară pentru miopie

În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului, cu acordul inspectoratului școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului unității de învățământ.

apă vie și vedere

Modificări 1 2 În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții: a propune consiliului de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție bugetară; b răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ; c face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; d răspunde de gestionarea bazei materiale a unității de învățământ.

Reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ au acces neîngrădit în unitatea de învățământ.

viziune cu un singur cadru

Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. Modificări 1.

tratează vederea fără intervenție chirurgicală tratamentul vederii în Bashkiria