Viziune ca într-un caleidoscop


cele mai bune suplimente alimentare

Această primă conferință și-a propus crearea unui context ce încurajează socializarea academică interdisciplinară pe tema spațiului altfel și promovarea metodelor alternative de studiere a acestuia. Totodată, se dorește realizarea unei apropieri între domeniul științific și manifestarea spațiului în artă, între viziunea cercetătorului și interacțiunea cotidiană a oamenilor cu spațiul.

Obiectivele conferinței Să creeze un loc de întâlnire între cei care studiază spațiul, din orice domeniu ar proveni ei; Să catalizeze schimburile de informații și metode de cercetare între domeniile care studiază spațiul; Să promoveze spațiul altfel ca viziune ca într-un caleidoscop științifică interdisciplinară extrem de utilă în contextul spațiilor complexe de astăzi; Să promoveze metode neconvenționale, informale de studiu și reprezentare a spațiului; Să realizeze o apropiere între domeniul științific și reprezentarea spațiului în artă, între viziunea cercetătorului și interacțiunea de zi cu zi a fiecărui om cu spațiul.

100% viziune pe masă restabiliți vederea online

Tematica generală Spațiul altfel nu este doar un alt fel de spațiu material, un spațiu fizic alternativ la spațiile convenționale, un simplu teritoriu neutru și pasiv în care se trăiește ci este viziune ca într-un caleidoscop concept cadru relațional, activ și mai ales social. Este un spațiu definit de și prin relații, este creat și recreat prin intermediul semnificațiilor atribuite de oamenii și devine un spațiu al practicilor sociale ce presupun implicarea senzorială, cognitivă și emoțională a individului în decodificarea și în atribuirea de sensuri specifice.

Spațiu perceput, spațiu mental, cel de-al treilea spațiu sunt câteva din posibilele denumiri ale acestei entități ce interacționează neîncetat cu fiecare din noi și fără de care omul nu ar fi capabil de deplasare în timp și spațiu sau de relaționare cu mediul.

am un test de vedere bun corectarea vederii prin metoda Wonder Vision

O anumită știință nu poate acționa singular în cercetarea spațiului altfel, ci are nevoie de contribuția unor domenii conexe, pentru a putea avea pretenția unei abordări holistice a obiectului de studiu. Pornind de la aceste premise, au fost invitate persoane din domenii precum sociologie, antropologie, geografie, urbanism, arte, psihologie, arhitectură, literatură, istorie să propună lucrări ce abordează problematica spațiului altfel cu scopul de a identifica, teoretiza și integra noi perspective de analizare ale spațiului și de a încuraja viitoare colaborări interdisciplinare.

miopia este minus vederea soțul meu are o vedere foarte slabă

Conferința a avut două părți: În prima zi s-au prezentat comunicările, iar în ziua a doua s-au explorat câteva dintre spațiile alternative din București pe două teme la alegerea participanților. Ziua 1 — Case naționalizate, retrocedări și evacuări în București Alexandru Ivan Greceniuc Facultatea de Arhitectura si Urbanism, Cluj-Napoca — Social media networks-an extension of the regula viziunii bune space?

viziune ca într-un caleidoscop

Construirea sinelui social genizat prin tehnici proiective cu structură ludică Judit Balko Universitatea din București — Spaţiu Expandat — o privire asupra practicii artei publice în România post-communistă Consumul de pub-uri în România. Studiu de caz: Risto-pub Piccadilly, Bacău Henri Coandă 38 De la blocul comunist la ansamblu rezidențial Ciprian Voicilă — Casa din stradă.

viziune ca într-un caleidoscop