Viziune 0 06 ce este. Urmărește-ne pe


Listă telefoane Întrebări adresate Direcției Juridic și Contencios Intrebari adresate Directiei Juridic si Contencios si raspunsuri referitoare la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Intrebare: Persoanele asigurate conform O.

viziune 0 06 ce este

Ce se intampla cu cele care nu realizeaza venituri impozabile, au avut contract de asigurare la CJP Alba iar in cursul lunii ianuarie au certificat de concediu medical boala obisnuita - initial dar nu mai au calitatea de asigurat conform O.

Raspuns: Persoanele care nu realizeaza venituri nu sunt asigurate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii Intrebare: In cazul in care angajatorii persoane fizice si juridice si persoanele fizice nu trebuie sa depuna adeverinta de stagiu eliberata de casa de pensiicum se va determina indemnizatia viziune 0 06 ce este zi care trebuie restituita acestora?

Raspuns: Angajatorul are obligatia de a determina stagiul de cotizare si de a stabili cuantumul indemnizatiilor cuvenite angajatilor proprii.

Persoanele fizice au obligatia depunerii adeverintei de stagiu eliberata de casa judeteana de pensii. Intrebare: Cum se face plata indemnizatiilor cuvenite pe baza de certificat medical persoanelor asigurate in sistemul public de pensii cu declaratie de asigurare, care nu se incadreaza in prevederile art. Raspuns: Persoanele asigurate in sistemul public de pensii test de vedere pupile dilatate declaratie de asigurare, care nu se incadreaza in prevederile art.

Intrebare: Categoriile de asigurati prevazute la art. In acest viziune 0 06 ce este cuantumul indemnizatiilor de concediu medical se calculeaza la veniturile asigurate? Raspuns: In cazul in care in baza de calcul al indemnizatiilor intra venituri asigurate in sistemul public de pensii, precum si venituri asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cuantumul indemnizatiilor de concediu medical se calculeaza la veniturile asigurate potrivit Legii nr.

Intrebare: Certificatele medicale eliberate in ambulatoriu cu data de Raspuns: DA.

Urmărește-ne pe

Intrebare: S-au semnalat cca 30 de situatii in care concediile medicale initiale in special pentru maternitate, au fost emise incepand cu data de Consideram ca art. Raspuns: Persoanele fara venituri, asigurate in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare, nu se pot asigura pentru concedii si indemnizatii in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Intrebare: Situatii in care pentru aceleasi categorii mentionate anterior se preiau in plata obligatii pe un cod de indemnizatie si dupa incetarea primei situatii care a generat riscul intra intr-un alt risc pe un nou cod indemnizatie incapacitate temporara de munca urmata de sarcina si lauzie.

Raspuns: Pentru al 2-lea risc nu mai beneficiaza de indemnizatie.

Concedii medicale și indemnizații de Asigurări sociale Categoriile de persoane beneficiare de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, au dreptul, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă: A desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu - persoanele care au calitatea de angajat, precum si orice activitati dependente; B desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A ; C  beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.

Consideram ca pentru aceste categorii de indemnizatii se calculeaza si se retine de catre casa de asigurari de sanatate si impozitul pe venit. Raspuns: Impozitul pe venit se calculeaza si se retine de catre platitorul indemnizatiei de incapacitate temporara de munca.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara

Intrebare: In situatia in care pentru persoanele prevazute in OUG nr. Raspuns: Nu se poate vorbi de suspendarea calitatii de asigurat.

viziune 0 06 ce este medicament vedere incetosata

Nu a incheiat declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii. Intrebare: Pentru luna ianuariese aplica prevederile art. Care este conduita legala a CAS fata de sumele pe care le datoreaza acestor angajatori? Raspuns: NU. Raspuns: Certificatele CM cu modificari, stersaturi la rubrica platitor se accepta la plata daca modificarile au semnatura si stampila angajatorului.

Intrebare: Conform art.

Procedura de decontare a sumelor către angajatori.

Intrebarea este, aceste concedii medicale se deconteaza pana la indeplinirea conditiei de stagiu stipulat la art. Intrebare: Contributia privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate este obligatorie sau este numai conditie pentru a beneficia de concedii medicale si indemnizatii?

LINKURI UTILE

Daca sunt obligatorii, atunci O. Raspuns: Contributia pentru concedii si indemnizatii este obligatorie pentru persoanele prevazute la art. Intrebare: Ce fonduri se suporta din indemnizatia bruta de concediu medical?

viziune 0 06 ce este mod miopie casă misterioasă

Raspuns: CAS si impozitul pe venit. Intrebare: Daca in cadrul celor 6 luni folosite ca baza de calcul au existat concedii fara plata, cum se iau veniturile si numarul de zile pentru lunile respective? Daca nu este luna completa? Raspuns: Media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.

Intrebare: Care sunt motivele imputabile salariatului, conform articolului 23 alin. Raspuns: Vezi Codul muncii - Legea nr. Intrebare: Persoanele asigurate pe baza de contract de asigurare incheiat cu casele de pensii si care la data de Raspuns: NU, exceptie - art.

Prioritati strategice

Intrebare: Medicii curanti de la casele paralele cu cine trebuie sa incheie conventii? Intrebare: Incheierea de Conventii sa se faca doar cu medicii care nu sunt in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate Judeteana. Pentru medicii aflati in relatie contractuala cu CJAS, propunem introducerea in Contractul de Furnizare de servicii medicale a unei Anexe care sa contina Conventia privind eliberarea de concedii medicale.

Raspuns: Conventiile se incheie cu toti medicii curanti.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bacau

Intrebare: Un medic curant poate avea una sau mai multe conventii? Medicul specialist poate incheia conventii si pe spital si pe cabinetul medical privat. Intrebare: Va rugam sa ne precizati daca in Anexa 2 de la Ordinul nr.

vedere pantere

Raspuns: DA, pt evidenta concediilor medicale. Intrebare: Exista medici de familie care au conventii de inlocuire, nu mai realizeaza venituri o perioada de timp, dar au declaratii de asigurare in sistemul public de pensii si au concedii medicale. Se pot plati aceste concedii medicale? Raspuns: NU, doar daca sunt in continuare - pt medicul inlocuitor.

ce pastile pentru îmbunătățirea vederii

Medicul inlocuit realizeaza venituri, asa ca beneficiaza de CM. Intrebare: Precizari privind stagiul minim de cotizare pentru persoanele care au timp partial de munca. Raspuns: Legea nu face distinctie intre timpul normal si cel partial de munca - vezi modificarea art.

viziune 0 06 ce este manifestarea miopiei

Intrebare: Pentru aceleasi persoane de la art. Raspuns: Este viziune 0 06 ce este numai completarea declaratiei pe proprie raspundere. Intrebare: Se deconteaza concedii si indemnizatii angajatorilor care au restante la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate?

Viziunea, misiunea si strategia noastra

Intrebare: La depunerea declaratiilor lunare este necesara depunerea dovezii platii contributiei pentru concedii si indemnizatii? Numai in cazul in care solicita restituiri de sume.

Beyond the Cosmic Horizon

Raspuns: Data incheierii conventiei. Intrebare: Pentru concediile medicale eliberate in perioada