Viziune 0 02 ce înseamnă.


Навигация по записям

Programul elaborat nu conține o viziune clară privind perspectiva și direcțiile de dezvoltare a sistemului național de cercetare și inovare  în pofida la ceea ce se declară la începutul documentuluinu sunt indicate obiectivele, mecanismele de realizare și țintele politicii în domeniul științei din Republica Moldova pe următorii 4 ani.

Documentul ne prezintă mai degrabă prioritățile tematice ale științei din Republica Moldova pe următorii 4 ani, dar care sunt alcătuite preponderent din fragmente din diferite documente slab corelate între ele, astfel că lipsește o succesiune logică a elementelor înșiruite. Sunt doar indicate, arbitrar, domenii și arii tematice prioritare, pe care, probabil, se dorește ca oamenii de știință să-și canalizeze cercetările. Nu este clar însă cum doar prin efectuarea investigațiilor științifice de către cercetători, fără a fi întreprinse niște măsuri de politici de către factorii de decizie or despre aceasta nu este scris aproape nimicpoate fi schimbată situația din domeniu.

Programul propus nu este un document strategic, de politici, deoarece nu corespunde cercuri de testare a vederii acestuia, inclusiv stipulate în legislația națională. Totodată, nu întotdeauna atestăm o succesiune logică a elementelor documentului adică să decurgă logic una din alta — analiza situației, problemele, obiectivele acțiunile, rezultatele scontate etc. Edificator pentru întreg documentul este p.

În primul rând, nu există indicat un complex de acțiuni!

WhatsApp Fotografia, atunci când este practicată la nivel de artă, creează povești magice prin manipularea imaginii, emoționează și trezește sentimente adânci.

În al doilea rând, nu sunt identificate deficiențele care trebuiesc soluționate! În al 3 rând, nu este clar cum se vor asigura condițiile necesare pentru sporirea eficienței, relevanței etc.

TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)

Am putea cu asta să terminăm analiza proiectului, dar ca să nu fim învinuiți de reacredință, vom detalia și exemplifica în continuare concluziile noastre. În document, scopul și obiectivele nu sunt corelate cu acţiunile ce urmează a viziune 0 02 ce înseamnă întreprinse, cu costurile, indicatorii și rezultatele scontate.

ca o viziune în OMC

Obiectivele sunt declarative, iar la descrierea unor obiective este menționată necesitatea acțiunilor, de ex. Nu este clar care este relația programului cu conceptul de specializare inteligentă la care se face referință în document, mai ales având în vedere că prioritățile tematice propuse nu coincid cu cele de specializare inteligentă, identificate în cadrul proiectului pilot realizat de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene.

Prioritățile tematice propuse, ariile de activități și, mai ales, rezultatele scontate din cadrul lor par a fi arbitrare, având în vedere că ele sunt preluate, în mare parte, din documente de politici sectoriale programe naționale, strategiiîn timp ce alte obiective și activități din aceste și alte documente strategice nu sunt menționate.

Spre exemplu, în cadrul Priorității 1.

Sănătate și inginerie biomedicală, având în vedere importanța acordată în denumire, credem că s-ar impune evidențierea unei arii suplimentare de activități — inginerie biomedicală, care integrează principiile fizicii, chimiei sau matematicii și pe cele inginerești domenii dezvoltate în Republica Moldova pentru studiul biologiei, medicinii, comportamentului sau sănătății. Totodată,   nu este convingătoare axarea cercetării medicale pe determinarea de noi ipoteze privind factorii de risc ce provoacă cele mai răspândite boli după cum se propune în programîn condițiile în care sunt suficiente neclarități ce țin de incidența factorilor de risc, de implementarea programelor de diminuare a acestora ș.

Pe de altă parte, în anul încă vor fi în vigoare direcţii strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii —aprobate prin Hotărârea Parlamentului, iar cele care se propun urmează să fie aprobate de către Guvern. Rezultatele scontate în cadrul priorităților și ariilor de activitate propuse reprezintă o înșiruire extrem de neomogenă de fraze, de la obiective globale ex.

Multe din rezultatele scontate nu țin de domeniul cercetării ex.

Prof. dr. ing. Oana Gîngu: ”Cercetătorii sunt oameni care au viziune, care văd până mai departe…”

Unele rezultate scontate nu pot fi atinse, având în vedere că programul este prevăzut să fie realizat într-o perioadă de 4 ani. Rezultatele scontate ale Programului sunt generale și greu de cuantificat, ceea ce face dificilă evaluarea eficienței implementării politicii, mai ales în condițiile când nicăieri nu sunt indicate valorile inițiale care servesc drept punct de plecare.

Nu este clar cum aceste rezultate corelează cu rezultatele scontate de la priorități și cum ele pot fi atinse viziune 0 02 ce înseamnă condițiile când se finanțează activitățile de cercetare și nu acțiunile de politici.

Pentru a implementa un program pare logic să fie estimate resursele financiare necesare. Această propunere nu este argumentată având în vedere importanța acestui tip de finanțare pentru asigurarea continuității cercetărilor și experiența altor țări.

Planul prezentat ca anexă nu este un Plan de acțiuni propriu-zis, ci doar o distribuire în valori relative a mijloacelor financiare pe priorități tematice și pe tipuri de parteneriate. Distribuirea resurselor financiare pe tipuri de parteneriate este un element nou în documentele ce vizează domeniile cercetării și inovării, însă în program acest mecanism nu este nicăieri descris și explicat.

Promovarea Responsabilitatii, Onestitatii, Transparentei si Echitatii in Stiinta si Tehnologii

Este greu de înțeles cum doar în baza distribuirii mijloacelor financiare în Planul de acțiuni pot fi atinse rezultate scontate, spre ex. Cu atât mai mult nu este clar mecanismul prin care distribuirea finanțării din Planul de acțiuni contribuie la atingerea rezultatelor scontate ale Programului, cum ar fi Sistem de avansare în cariera de cercetare bazat pe performanță sau Ponderea tinerilor în rândul cercetătorilor în continuă creștere.

Nu este clar ce înseamnă asta deoarece în proiectul Programului și a Planului de acțiuni nu este indicată nici definiția și nici mecanismul de realizare a acestei activități.

Nu mai sunt necesare instituțiile și cercetările trebuie să se efectueze în afara lor?

Astfel, acuitatea vizuală relativă este determinată mai întâi și apoi se determină acuitatea vizuală. Conectați Knowledge Plus pentru a accesa toate răspunsurile. Rapid, fără publicitate și pauze!

În același timp, dicționarele explicative definesc noțiunea de organizație  drept asociație de oameni cu concepții sau preocupări comune, uniți conform unui regulament ori statut în vederea depunerii unei activități organizate.

Altfel spus, anume statele de personal științific uniți întru realizarea unei activități și urmează a fi finanțate instituțional. Viziune 0 02 ce înseamnă sprijinul acestei afirmați vine și art. Autorii Programului propun abrogarea a două Strategii în domeniile cercetării și inovării, însă analiza acestora arată că spectrul politicilor și activităților conținute în acestea nu se regăsesc integral în documentul propus.

cum să îmbunătățiți vederea conform Ayurveda și hipermetropie ridicată

În caz că Programul național își propune să înlocuiască aceste strategii, considerăm necesar ca el să include elemente caracteristice unor astfel de documente.

Programul insuficient ia în considerare propunerile Grupului de experți internaționali care au evaluate sistemul de cercetare din Republica Moldova. Chiar dacă acceptăm că este doar un document care stabilește priorități tematice, va fi foarte dificil pentru instituții să își orienteze adecvat cercetările științifice, având în vedere că activitățile tematice și rezultatele scontate indicate în Program sunt preluate din mai multe documente de politici sectoriale din Republica Moldova, iar acolo unde nu se găsesc — din documente din România.

Exemplele sunt AICI.

cum să înțelegeți miopia și hipermetropia asistență logopedică pentru deficiențe de vedere

Partajează asta:.