Standarde medicale și economice în oftalmologie, Clinica Oculus, 25 de ani de servicii medicale oftalmologice la standarde internaționale


standarde medicale și economice în oftalmologie

Protocoalele clinice naţionale în continuare — Protocoalele sunt elaborate în baza Ghidurilor internaţionale bazate pe dovezi a eficacităţii clinice şi, în acelaşi timp, şi economice.

Ele sunt instrumente pentru luarea deciziilor clinice, ultimele fiind deseori destul de dificile. În ţările avansate toate manevrele şi întreaga conduită medicală se desfăşoară conform unor baremuri clare şi detaliate. Deasupra acestui minimum calitativ îşi află locul creativitatea şi iniţiativa medicului.

pânză de păianjen pentru vedere

Protocoalele sunt rodul unei largi consultări cu colegi de prestigiu din toată ţara şi se bazează pe o bibliografie adusă la zi. Acest lucru le conferă şi flexibilitate, Protocoalele, în aşa fel, pot fi oricînd, după necesitate, adaptate, modernizate, revizuite.

Două dintre cele mai importante centre oftalmologice din Suceava au fuzionat

Ele au un dublu efect benefic: pe de o parte conferă pacienţilor un standard calitativ optimindiferent de eşalonul medical căruia i s-au adresat, iar pe de alta parte, conferă medicului o protecţie de care va fi tot mai mare nevoie în viitor. Protocoalele trebuie utilizate, atît de către medicii practicieni, cît şi de managerii instituţiilor medico-sanitare, cadrele didactice, studenţi, rezidenţi, economişti, viitorii auditori medicali şi alţi specialişti.

standarde medicale și economice în oftalmologie viziune constructivă

Ele, fiind implementate, vor contribui substanţial la îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale. În baza lor instituţiile medico-sanitare elaborează Protocoale clinice instituţionale şi Protocoale clinice a locului de lucru.

standarde medicale și economice în oftalmologie