Standard de viziune


standard de viziune

Valorile umane constituie fundamentul culturii noastre instituţionale. Succesul întruneşte un ansamblu de calităţi precum profesionalismul, lucru în echipă, tendinţa spre dezvoltare şi inovaţie, transparenţa.

Aceste valori definesc comunicarea noastră cu partenerii şi clienţii, precum și comunicarea în cadrul ISM şi ne ajută să activăm ca o echipă. Profesionalism Ne asumăm obligaţiile şi le îndeplinim cu o maximă responsabilitate.

Standard de viziune pentru drepturi

Angajaţii noştri dispun de cunoştinţe profesionale vaste, manifestă o atitudine responsabilă şi conştiincioasă faţă de atribuțiile lor. Tindem spre dezvoltare, căutăm noi oportunităţi şi acordăm interes sporit activității realizate.

standard de viziune tester de vedere

Lucru în echipă Suntem o echipă, împărtăşim aceeaşi viziune şi stabilim obiective care conduc ISM spre succes. Acţiunile noastre se fundamentează pe încredere, responsabilitate, dezvoltare şi implementare rețete de acasă viziune comun a soluţiilor, se bazează pe utilizarea potenţialului şi a profesionalismului tuturor membrilor echipei. Fiecare rezultat obținut de ISM este o realizare la care a contribuit întreaga echipă.

scapă de miopie

Standard de viziune spre dezvoltare şi inovaţie Creăm condiţii pentru dezvoltarea capacităţilor angajaţilor noștri, implementăm soluții şi metode de lucru noi, îmbunătăţim constant calitatea proceselor de muncă şi de management. Desfăşurînd activitatea, inspirăm partenerilor şi clienţilor încrederea în ISM, contribuim la dezvoltarea cu succes a standardizării naționale.

standard de viziune picurați în ochi pentru a restabili vederea

Transparenţa Tindem ca fiecare parte interesată să dispună de posibilitatea de a contribui la realizarea sarcinilor comune. În acest scop, facem publice informațiile vizînd activitatea ISM, asigurînd astfel o cooperare bazată pe încredere.

standard de viziune

Feedback-ul părților interesate este esenţial pentru dezvoltarea în direcţia necesară a ISM și generează schimbări care reflectă necesitățile reale ale societăţii şi business-ului. Toate drepturile rezervate Total vizitatori   Vizitatori ieri    azi    online:4 Tel.

cumpărați o mașină cu ultrasunete pentru oftalmologie