Răscumpărare de testare a vederii, Cuvântul lui Dumnezeu despre taina de mântuire a omenirii, taina nestricăciunii


More "Şi Mă voi face cunoscut întru cei ce bine am voit, că va învia omul cel nou pe pământ şi vom face un popor nestricăcios, un neam veşnic, şi lumea va vedea această minune şi va învia şi va intra între cei veşnici şi se va sfinţi, şi va creşte numărul neamului lui Dumnezeu, şi asta va fi minunea minunilor, că moartea nu va mai fi, şi va fi mărul vieţii, şi noapte nu va mai fi, că Domnul va lumina.

Iată, taină vă spun vouă: Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba, Deodată, într-o clipeală de ochi la trâmbița cea de apoi. Căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire.

Iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghițită de biru- ință. Unde îți este, moarte, biruința ta? Unde îți este, moarte, boldul tău? Și boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Aceasta este taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii! Selecții din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă.

norma viziunii în tabel

Veniți la Mine, creștinilor! Vino, fiule, la Mine, că Dumnezeu te-a chemat acum și vrea să nu mai ai sfârșit niciodată în calea ta, căci pe Adam când l-am zidit, l-am făcut să nu mai aibă sfârșit în toată calea sa, dar dacă a păcătuit, a murit.

Supuneți-vă voii cerești, fiilor. O, ascultă, Noule Ierusalime! Ce zici, vei merge fără de păcat? Nu greși, tată, ca să pot reuși cu tine, ca să-ți dau în folosință patria creștin-ortodoxă. Fiți desăvârșiți. Vine vremea să te trimit să pui mâna pe acela care zace în pat, și se va scula; și să te rogi pentru orbi, și se vor tămădui, ca să vadă puterea rugăciunii.

Vine vremea să te duci la lagărul de deținuți și să pui mâna pe lacăt, și să se desfacă.

viziune look nou ce este viziunea scotopică

Vine vremea, copilul Meu, că fiecare își va lucra meseria sa, dintre cei credincioși. Aici vom avea sălașul, pe pământ. Pământul acesta va fi grădina poporului Meu și îl voi face raiul împodobit cu pomi și cu muzici de îngeri și cu păsări. Pământul acesta va fi rai, dar Domnul îl va curăți, așa cum este scris la carte. Fiți pregătiți pentru sfârșit, să nu ardeți cu gunoa- iele, că toți păcătoșii vor pieri.

Mulți dintre voi nu veți avea moarte, și mulți, în timpul acela când Domnul Se va arăta în slava Sa, vor fi pe spate, adormiți în casă. Domnul Iisus a ursit să nu muriți, și să-L întâmpinați pe Domnul când va veni cu tot cerul Său.

vederea se deteriorează cefaleea vedere la tabelul miopiei

V-am spus că facem un lucru nou, un popor nou, un popor ceresc, nestricăcios. Iubiții mei, facem o biserică nouă, o bise- rică veșnică, un început de biserică veșnică, nestricăcioasă. Se coboară cu dragostea cerească cuvânt ceresc și dulce pentru iubitul cel iubit și cel așteptat de tot cerul, pentru cel iubitor de Dumnezeu, pentru cel chemat și ales și credincios, căci este credincios. Se coboară către el cuvânt de împodobire și de viață nestricăcioasă, cuvânt de înveșmântare, cuvânt de taină cerească.

Domnul Iisus Hristos îmi spune să aduc la voi cuvântul Său către acest iubit al nostru, că e al nostru, măi mămică. Se împlinesc cele scrise în carte, cele scrise pentru vremea aceasta.

Vederii cat de bun ai; | Videoman

Iată, dă muguri, iată un lucru nou; vin să-l desăvârșesc. Ia aminte, că vom lucra un lucru nou, un Ierusalim nou, o viață nouă și veșnică. Iubitul Meu, mare este taina nestricăciunii, și această taină trebuie lucrată de noi, tre- buie așezată pe pământ, că vom face ceruri noi și pământ nou, și va coborî Domnul în mijlo- cul acestui Ierusalim răscumpărare de testare a vederii și va așeza cele scrise în carte.

Am adus pomul vieții, am adus mărul vieții, ca să fie lucrat și să fie așezat în mijlocul Ierusalimului ceresc, căci cel ceresc va 2 Aceasta este taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii! Ia aminte cu iubire, că vreau să te hrănești din acest început de lucru nou. Nu mai mânca la masă cu Anna și Caiafa, nu mai sta la masă cu Iuda. Mănâncă, iubitul Meu, cu Mine, mănâncă în fiecare zi de la Mine.

  1. Calaméo - Cuvântul lui Dumnezeu despre taina de mântuire a omenirii, taina nestricăciunii
  2. Mai jos sunt câteva repere privind activitatea noastră în anul ce s-a încheiat.
  3. Hipermetropie ascunsa ce este
  4. Diagrama testului ochi Bradis
  5. Никто не беспокоил его, пока бесконечный этот миг навсегда отпечатывался в его сознании.
  6. Как это замечательно - впервые, словно в рассветной свежести, наблюдать жизнь.
  7. На всем же остальном пространстве джунгли взяли .

Nu te lipsi de Mine niciodată, și vei fi ceresc. Eu am venit aici, M-am coborât aici cu împărăția Mea și am făcut aici început de cer și de pământ nou, început de nestricăciune.

Mănâncă, iubitul Meu, cu Mine, că la această masă Eu sunt cu toată dragostea Mea coborât, cu toată puterea Mea, cu toată viața Mea. Îmbracă-te întru viață cerească, măi iubitul Meu, că te voi încorona să stai pe scaunul Meu, pe scaunul bisericii Mele, ca să fii pildă bisericii Mele. Aceasta este taina de mântuire a omenirii.

răscumpărare de testare a vederii

Vom întări acest început nou, și vom lărgi apoi cortul acestui Ierusalim ceresc, și va fi apoi ca Domnul să-Și anunțe împărăția, căci trâmbița va suna și va răsuna, că de aceea întăresc acest început.

Și Mă voi face cunoscut întru cei ce bine am voit, că va învia omul cel nou pe pământ și vom face un popor nestricăcios, un neam veșnic, și lumea va vedea această minune și va învia și va intra între cei veșnici și se va sfinți, și va crește numărul neamului lui Dumnezeu, și asta va fi minunea minunilor, că moartea nu va mai fi, și va fi mărul vieții, și noapte nu va mai fi, că Domnul va lumina.

O, fericit va fi cel care-și curăță haina vieții, că acela va avea stăpânire peste viață, acela nu va sări peste poartă, și va intra pe ușă în cetatea lui Dumnezeu, în raiul cel veșnic, că se vor aduna popoarele să vină să vadă această slavă, căci cerul cel nou și pământul cel nou vor fi și vor rămâne pe veci, și neamul lui Dumnezeu va dăinui răscumpărare de testare a vederii, și va fi fericire și mângâiere peste Ierusalim.

răscumpărare de testare a vederii

Copilul Meu iubit, fii plin de iubire, fii plin de credință, că iubirea Mea se va vărsa ca un râu peste fiii ascultării. Toate merg spre glorie, că România este gloria lui Dumnezeu, este pă- mântul strălucirilor, este regină peste popoare, este binecuvântată și iubită și aleasă, că așa este scris, că Domnul va alege din nou Ierusalimul.

România este cetatea cea iubită, și voi aduce pe regele ei, că el este de la Dumnezeu. Și vei avea sfânta datorie să-l faci ceresc și nestri- căcios, pe el și pe toată casa sa, și va fi să-l înveți de la Mine, și va fi să asculte de Mine întru toate căile sale și va domni întru Mine, că așa este scris.

Iată, se ridică pământul la cer, și iată, se fac ceruri noi și pământ nou, în care vor locui pacea și adevărul cel din cer. Nu se poate să mai răscumpărare de testare a vederii pământ, poporule al meu, nu se poate să mai fii trup stricăcios, că iată, am venit să te fac ceresc, că așa a spus Dumnezeu, că vei fi un popor ceresc, cu trupuri cerești, și toată lumea va vedea această stare cerească și se va pleca spre ea. O, iată ce menire ai de la Dumnezeu, poporule al meu, că face Domnul cu tine începătură de stare cerească și îngerească și Își așează la tine începutul împărăției Sale.

O, de ce ți-a fost așa de greu să pricepi tainele lui Dumnezeu? Nimic n-a rămas ca să nu-ți spună ție Domnul. Iată, acum va trebui să înviezi numaidecât și să intri întru înțelepciune, că Se va îndrepta Dumnezeu apoi cu tine către neamuri, ca să sufle peste această lume și să învieze. Iată zilele învierii despre care s-a scris că vor veni, căci morții aceștia vor auzi în curând glasul acestor cuvinte, și vor învia acești morți și vor serba zilele de înviere ale acestui veac.

Dar aceștia de acum, care sunt ai lucrului cel pentru sfârșitul răutății și cel pentru începutul cel nou, aceștia sunt mucenici cu duhul, și suspină aceștia cu duhul și suferă pentru toată făptura. Iată, acum lumea se bucură în duhul ei, iar copiii cei purtători de Dumnezeu suspină în Duhul lui Dumnezeu, dar mai este scrisă și Scriptura aceea care spune că «Toate neamurile se vor boci, iar voi vă veți bucura atunci» și «Când veți vedea cele ce vor veni peste lume, voi bucurați-vă, că se apropie izbăvirea voastră».

Copilul Meu, tristețea ta să nu te îngrijoreze.

Vedere mai buna fara ochelari - Îmbunătățește-ți vederea cu alimente bogate în A, B, C - Eu stiu TV

Nu te speria nici dacă duhul lumii apasă peste tine, căci apasă, să știi că apasă. Poartă greutatea aceasta și poart-o cu iubire și cu răbdare, căci mai e un picuț ca să ne facem asemenea lor, și apoi să-i câștigăm de partea lui Iisus Hristos, Care voiește să-Și întregească trupul cel desfăcut al făpturii Sale, și iată, vă folosește Domnul, căci fără trup Domnul nu poate lucra văzut acum. Nu te întrista peste puterea ta, nu te lăsa sub întristare peste puterea inimii tale, căci nici o ispită nu vine ca să depășească puterea ta, și dacă vine, vine Domnul spre tine și îți dă mâna și te scoate din ea.

Este vremea muceniciei cu duhul, și este mult mai de preț la Dumnezeu această mucenicie. Iată, tu știi că este scris: «Nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu pot să mai facă nimic, ci temeți-vă de cei ce pot ucide duhul, căci aceasta ar fi o a doua moarte». Iată de ce este mai mare plata celor ce mucenicesc cu duhul. Mare este, 4 Aceasta este taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii! Așa este scris: «La trâmbița cea de acum, morții vor învia nestricăcioși, și cei vii, care vor fi, se vor schimba» viziune pilot vor intra întru odihna slavei văzute de toată făptura lui Dumnezeu, și atunci va fi bucuria întreagă.

Cuvântul lui Dumnezeu despre taina de mântuire a omenirii, taina nestricăciunii

Un picuț, copil iubit, copil plăpând, un pic, și va fi stare dulce și veșnică, și aceasta va fi plata fiilor Ierusalimului cel nou, și vor cânta împreună, cei din cer și cei de pe pământ, cântarea cea de biruință.

Această lucrare se primește la Domnul din lucrarea celor chemați, aleși și credincioși ai vremii de sfârșit.

Tu ești poporul cel de la sfârșitul lucrării Mele. Nu te lua după omul care răscumpărare de testare a vederii boala, că vine Domnul, tată, vine și vindecă ce mai este neînviat, și se întocmește spre vedere profeția cea de viață fără de moarte, profeția cea pentru răscumpărarea trupurilor, tată, căci la nașterea din nou a lumii când pântecele cel dintâi va lucra iar, multă făptură se va ridica spre chinuire în trup, că multă făptură s-a dus din cele din care a fost luată, s-a dus fără viață, fără cer, fără Dumnezeu, și aceea va lua trup spre chinuire, și nu va sfârși chinuirea până ce nu va plăti cel din urmă ban, cea din urmă datorie.

Dar Eu lucrez, tată, lucrez și iar lucrez pentru ușurarea făpturii Mele, și poporul Meu nu mai știe ce face Dumnezeu. Și iată, se vor arăta cei de sus, adică Ierusalimul cel de sus, cei ce au plecat cu viață vie, și care sunt vii întru întoarcerea lor la Domnul. Se va arăta Ierusalimul cel de sus, care este mama celor credincioși, celor chemați, aleși și credincioși, și va mărturisi această mamă pe fiii ei, măi copii ai Noului Ierusalim cel întocmit prin cuvântul cel de sus.

Top 10 cele mai citite

Omul din păcate se naște, și Eu n-am rostit binecuvântare pentru păcat, că nu se putea așa ceva, dar am binecuvântat pe omul care, născut din om, a căutat spre Domnul, urmându- I Lui. Și acum prin tine, popor al harului Meu, vreau să sfârșesc ce mai am de lucrat și de reparat peste om.

Nu Mă lăsa fără mâini și fără picioare peste pământul tău, peste ogorul tău, că vreau să dau viață fără de moarte ogorului tău, ca să binecuvintez apoi această lucrare întru terminarea ei.

O, popor cu nume sfânt, atâta răbdare am avut cu tine! Cu atâta răbdare te-am hrănit și te- am răbdat învățându-te, ca să știi lecția împărăției cerurilor, tată, și să încep cu tine împărăția cerurilor cea văzută, împărăția Mea întru duhul și trupul tău, popor cu nume sfânt și cu alegere cerească, fiindcă din nou amintesc: nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi, copii ai poporului Meu, și v-am ales ca să vă deprind să aveți fire dumnezeiască, așa cum a fost firea trupului Meu.

Eu sunt Răscumpărare de testare a vederii Cel ați avut vreo îmbunătățire a vederii?, Omul Cel dintâi, născut din Tatăl mai înainte de veci, și am făcut omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și când am făcut încă un trup dintr-unul, am lucrat ca în cer, și așa am făcut Noi două trupuri dintr-unul.

Noi n-am lucrat cum lucrează lucrarea omului și a firii trupului omului. Și, apoi, Eu sunt Omul Cel născut din om, 5 Aceasta este taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii! Dar Eu vă spun că a și venit Domnul cu lucrarea de reparare a stricăciunii care vine de la omul cel firesc. Și iarăși scris este în Scrip- turi că voi, creștinii Mei, nu sunteți ai voștri și că trupurile în care stați voi, trebuie să fie sălașe ale lucrării Duhului Sfânt.

Chiar dacă ai da să miopie ce alimente că Răscumpărare de testare a vederii sau Ilie sau David sau apostolii au mâncat lapte și carne și unt, tu să nu mai zici așa de-acum, și să te gândești bine ce zici și să cercetezi bine ce însemni tu pentru ei, pentru cer și pentru veacul care vine acum pregătindu-se prin tine, Israele al ascultării cea din urmă.

Cu tine este altceva. Tu împlinești ce n-au împlinit ei, ce a mai rămas de împlinit pentru întoarcerea în Eden, unde moartea va fi aruncată afară și când prin tine se va ierta toată neîmplinirea celor de până la tine, căci tu împlinești ce a mai rămas neîmplinit. Nu te sminti cu sfânta Scriptură pe care o ții în față, și fii atent că sfânta Scriptură este Duh Sfânt, nu este carne și fire, chiar dacă în ea se găsesc îndemnuri pentru cei fără de orân- duiala sfințeniei, fără de puterea iubirii de Dumnezeu.

Este în ea și lege pentru oameni, ca să fie oamenii călăuziți până la starea de sfințenie, dar fiii lui Dumnezeu se ridică deasupra legii, ca să treacă spre starea cea sfântă de la început. Pe vremea apostolilor, răscumpărare de testare a vederii despre care au rămas în Scriptură orânduieli și lucrare peste biserică, uitați-vă bine că biserica neascultătoare de pe atunci primea rânduială prin apostoli, după starea bisericii, dar asta nu înseamnă să faci și tu, ascultătorule, ca și cei care nu ascultau, și pentru care se scriau rânduieli prin apostoli.

Update articol: Este vorba despre sancţiunea colectivă cea mai mare impusă de acest organism unor companii farmaceutice. O injecţie cu Avastin costă între 30 şi 40 de euro, în timp ce una de Lucentis ajunge la 1.

Ce faci tu când citești în carte despre văduvele tinere pe care le-a povățuit Pavel să se mărite? Și de ce a vrut apostolul Pavel să se mărite acestea după moartea bărbaților lor?

Ca să nu preacurvească fără răscumpărare de testare a vederii, tată, pentru că acelea nu alegeau viața cea curată în Hristos, și trebuia să rămână sub lege acelea, pentru că pe atunci nici iudeii și nici apostolii nu pricepeau de ajuns că legea nu-l poate avea pe om pentru Hristos.

Apostolii pricepeau, dar nu puteau îndeajuns să pătrundă cu cele noi peste cele vechi așa, deodată, că era împietrire și nu pricepeau iudeii care veneau spre încreștinare și care erau învățați cu legea.

Dar tu, Israele de azi, trebuie să înțelegi că truda Mea e pe sfârșite, și trebuie să am un popor așa cum este cerul sfânt. Așa, și nu te sminti că-ți cer să fii cum este cerul sfânt, cum este Ierusalimul cel de sus, cel prin har Ierusalim, și care a câștigat prin har Ierusalimul cel de sus, după cum a fost rostită făgăduința peste Avraam.

Vederii cat de bun ai;

Ascultă, Israele, glasul Meu, ascultă povața Mea, măi Israele, că tu ești ales pentru sfințire, răscumpărare de testare a vederii ești după trup; ești ales pentru cele ce vor fi mai presus de trup, tată. Nu te lua după cei din poporul Meu care n-au vrut să împlinească cele profețite încă din vremea trupului lui Verginica.

Eu ți-am spus azi că este cel mai frumos și cel mai sfânt Paști și cea mai sfântă zi de înviere din viața ta cu Mine, măi Israele. Vorbesc de cei care n-au lepădat cele așezate pentru acum, pentru de acum înainte până la arătarea Mea pe nori, tată. Acum rămâne să văd ce să fac cu cei ce au scuipat peste așezarea cerută pentru vremea în care suntem ajunși cu veacurile cerului.

Îi voi întoarce cu fața la Mine pe toți cei care au auzit de la Domnul și au scuipat pe cuvintele aduse de Mine pentru ca să fie împlinite, că le-am adus ca să trăiască în voi, copii ai acestei profeții.

Aș voi să alegi, dar Eu aș voi să fii în dreapta Mea, să te tragi de- a dreapta slavei Mele și să nu te mai iei după sfatul voii tale libere, că nu poți să fii rob al Meu dacă nu asculți de Stăpânul tău. Eu te învăț calea vieții, calea cea dintru început când nu se născuse moartea. Calea aceasta vine de la Mine spre tine, vine cu înviere, dar fii atent și alege, că una înseamnă înviere, și alta înseamnă moarte.