Principiile deficienței vizuale. Educație incluzivă într-o lume cu precădere vizuală


View Comments Sursă de informare pentru persoanele cu nevoi speciale Datorită faptului că principalul obiectiv al învăţământului este sprijinirea dezvoltării societăţii umane bazate pe cunoaştere, integrarea TIC în sistemul educaţional răspunde următoarelor două obiective: Oferirea tuturor a posibilităţii, în concordanţă cu principiul egalităţii şanselor, de a dobândi cunoştinţe şi competenţe TIC, necesare studierii şi  dezvoltării propriilor competenţe intelectuale; Încurajarea dezvoltării unei adevărate societăţi informaţionale, bazată pe cunoaştere interactivă.

Educație incluzivă într-o lume cu precădere vizuală

Noile tehnologii au produs schimbări la toate nivelele societăţii şi au influenţat profund şi activităţile din instituţiile de învăţământ, inclusiv din sfera reabilitării, educaţiei şi incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.

Un elev cu deficienţe de vedere nu poate citi un text scris de mână, respectiv îl poate citi foarte greu, însă folosind un computer corect adaptat, el va reuşi să realizeze aproape toate activităţile pe care le realizează şi ceilalţi elevi în clasă. Însă simpla prezenţă a calculatorului în instituţiile de învăţământ nu reprezintă îndeplinirea condiţiei de acces la educaţie pentru toţi.

În acest sens, sunt necesare adaptări speciale, consonante cu stilurile cognitive şi de învăţare, precum şi cu particularităţile individuale ale fiecărui elev, cu sau fără dizabilităţi.

acuitatea vizuală 0 7-0 8 ce determină acuitatea vizuală

Lipsa adaptărilor corespunzătoare şi a personalului instruit adecvat, adânceşte şi mai mult discriminarea informaţională dintre un elev valid teste de acuitate vizuală online unul cu dizabilităţi, permiţând astfel anularea acelor mecanisme sociale actuale care ne sunt întipărite în cultură şi anume aspectul umanitar al problemei.

Non-visual pneumotometru pentru echipament medical to the digital library: The use of digital library interfaces by blind and visually impaired people.

Ultima accesare mai 2. E-Learning for Visually Impaired Persons. Ultima accesare mai 3.

principiile deficienței vizuale

Ultima accesare mai Sursă de informare pentru persoanele cu nevoi speciale Datorită faptului că principalul obiectiv al învăţământului este sprijinirea dezvoltării societăţii umane bazate pe cunoaştere, integrarea TIC în sistemul educaţional răspunde următoarelor două obiective: Oferirea tuturor a posibilităţii, în concordanţă cu principiul egalităţii şanselor, de a dobândi cunoştinţe şi competenţe TIC, necesare studierii şi  dezvoltării propriilor competenţe intelectuale; Încurajarea dezvoltării unei adevărate societăţi informaţionale, bazată pe cunoaştere interactivă.

Ultima accesare mai Tehnologii de acces pentru persoanle cu dizabilități vizuale Tehnologii de acces create pentru persoanele cu dizabilităţi vizuale Crearea unor adaptări la nevoile utilizatorului cu dizabilităţi principiile deficienței vizuale s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, iar aceste adaptări sunt cunoscute sub sintagma de tehnologii de acces.

Termenul tehnologii de acces se referă la echipamentele hard-ware şi aplicaţiile soft-ware cu ajutorul cărora persoanele cu dizabilităţi vizuale  pot utiliza tehnologia informaţională, respectiv computerul, cu tot ceea ce ţine de acesta, inclusiv internetul şi serviciile de comunicare aferente acestuia.

principiile deficienței vizuale

Cu alte cuvinte, înţelegem prin tehnologii de acces anumite echipamente electronice sau aplicaţii soft-ware care convertesc informaţia inaccesibilă simţurilor afectate de deficienţă într-o formă accesibilă simţurilor rămase valide.

Soft-urile de acces pot rula cu majoritatea aplicaţiilor, inaccesibilitatea anumitor aplicaţii putând fi remediată ulterior de către  producătorul respectivei aplicaţii.

Vom trece în revistă în continuare principalele tehnologii de acces special create pentru persoanele cu deficienţe vizuale. Cititoarele de ecran Aceste soft-uri permit oricărui nevăzător să poată lucra pe computer, independent, şi să aibă acces la diferite programe, documente,  poştă electronică, internet etc.

miopie la bătrânețe hipermetropie

Principiul funcţionării acestui  soft este următorul: textul afişat pe ecranprecum şi textul tastat ori comenzile iniţiate de către utilizator sunt prelucrate pentru a fi redate unui sintetizator de voce sau unui afişaj Braille. Numărul cititoarelor de ecran este destul de mare, însă ele au în comun faptul că  toate redau vocal informaţia de pe ecran, permit modificarea intensităţii sunetului, a vitezei de citire, a timbrului vocal, dar şi reluarea procesului de recitire a informaţiei.

Pe măsură ce textul este tastat, acesta poate fi redat vocal după terminarea unei litere, a  unui cuvânt, a unui  rând sau a unei  propoziţii.

principiile deficienței vizuale tratamentul vederii divizate

Opţional, cititorul de ecran poate fi setat să permită vocal delimitarea majusculelor, precizarea semnelor de punctuaţie şi a simbolurilor speciale. Cititoarele de ecran permit, prin funcţiile incorporate, prin  configurarea şi personalizarea lor, satisfacerea nevoilor oricărui utilizator nevăzător, indiferent de nivelul său de cunoştinţe. Sintetizatoarele de voce Sintetizatoarele vocale sunt de doua tipuri: hard-ware şi soft-ware.

Primele sunt dispozitive electronice externe sau carduri care se introduc in computer, iar cele soft-ware sunt aplicaţii care principiile deficienței vizuale placa de sunet a computer-ului, pentru a reda vocal mesajele trimise de cititorul de ecran. Considerăm că este necesar să efectuăm o delimitare între termenul sintetizator de voce şi cititor de ecran. Cititorul de ecran este cel care analizează informaţia şi oferă date despre focarul unde se găseşte cursorul.

În activităţile sale de lucru pe computer dotat cu un cititor de ecran, utilizatorul nevăzător se va folosi exclusiv de tastatură. El nu utilizează mouse-ul,  însă, cu ajutorul tastaturii, va reuşi, principiile deficienței vizuale folosirea de combinaţii de taste, să efectueze aproape toate acţiunile ce pot fi executate cu mouse-ul. Echipamente Braille: Tehnologiile de acces au venit în sprijinul nevăzătorilor nu numai prin cititoare de ecran sau programe de mărit, pentru persoanele cu resturi de vedere, ci şi prin revoluţionarea sistemului de tipărire Braille.

Dacă înainte nevăzătorii pentru a scrie un text în format Braille trebuiau să se folosească de o plăcuţă şi un punctator sau de o maşină de scris specială, astăzi ei se bucură de o metodă mult mai uşoară şi anume, tipărirea textelor la o imprimantă specială.

Imprimantele Braille tipăresc informaţii Braille provenite de principiile deficienței vizuale un computer prin crearea unor puncte în relief pe o hârtie rezistentă, astfel în cât punctele să nu se tocească,  iar nevăzătorul să nu mai poată percepe informaţiile tipărite în totalitate.

Resurse profesionale

Imprimantele Braille sunt diverse, de la cele mai simple care permit prin soft-ul lor să fie tipărite materiale simple, doar text, dar şi imprimante ceva mai complexe, ce permit tipărirea unor materiale grafice în relief principiile deficienței vizuale a broşurilor.

Afişajul Braille este un dispozitiv tactil aşezat sub o tastatură obişnuită de computer sau sub tastatura laptop-ului şi permite utilizatorului să citească informaţiile afişate pe ecranul computer-ului parcurgând prin analiză tactil-kinestezică informaţia în format Braille. Afişajele Braille sunt foarte utile deoarece prezintă informaţia cu o mai mare acurateţe şi astfel sunt evitate greşelile de scriere, iar cunoscătorii ar putea să îşi corecteze mult mai eficient textele dactilografiind pe principiile deficienței vizuale.

Tot în gama tehnologiilor de acces, sunt incluse şi aparatele care produc imagini tactile, diverse grafice şi alte simboluri foarte necesare în procesul instructiv-educativ de predare-învăţare a elevilor şi studenţilor cu dizabilităţi vizuale.

Aceste soft-uri permit utilizatorilor cu deficienţe de vedere să îşi scaneze singuri o carte tipărită. In urma scanări unei pagini tipărite cu text, va rezulta o imagine care va fi analizata de soft-ul in cauza, care la rândul sau va genera un fişier text ce va cuprinde toate elementele text din pagina scanata. Textul astfel rezultat poate fi prelucrat cu un procesor de texte, adnota, dar cel mai important lucru, poate fi citit de către  un nevăzător cu ajutorul unui cititor de ecran prevăzut cu opriți operația cu insuficiență a vederii vocala sau cu principiile deficienței vizuale Braille.

Această aplicaţie permite nevăzătorilor să citească independent o carte, o revistă sau un ziar. Softuri de mărit Soft-uri de mărit: Aceste soft-uri sunt denumite în literatura de specialitate screen larger sau screen magnifier, ele fiind deosebit de utile pentru cei cu vedere slabă deoarece măresc imaginile de pe monitor.

Aceste aplicaţii permit modificarea culorilor, a contrastului şi a principiile deficienței vizuale. Aplicaţia poate mări informaţiile afişate pe ecranul computerului de până la 32 de ori.

Applications Linguee

Toate aceste tehnologii care au ca echipament central computerul, permit persoanelor cu dizabilităţi vizuale să aibă acces la o gamă diversă de informaţii, inaccesibilă lor până acum.

Conectând computerul la Internet, aceştia pot intra în contact cu alţii utilizatori din întreaga lume şi se pot bucura, ca şi utilizatorii valizi, de spectrul larg de informaţii care se află pe site-urile româneşti şi străine.

Astfel, elevii şi studenţii principiile deficienței vizuale, nu mai depind într-o aşa de mare măsură de familie sau de prietenii care trebuiau să le citească cursurile, să le dactilografieze referatele, etc. În situaţia aceasta numărul elevilor cu nevoi speciale doritori să îşi continue studiile în instituţii de învăţământ superior sau să îşi aprofundeze studiile ar putea creşte în mod sensibil. Refacerea textelor, desenelor sau a  combinaţiilor de sunete se poate face mult mai uşor, nefiind necesare schimbări totale, ca pe hârtie; adaptarea display-ului pentru diferite dizabilităţi persoanele  care sunt diagnosticate cu dificultăţi de învăţare sau dizabilităţi vizuale s-ar descurca mai bine cu programe folosind caractere mărite şi combinaţii de culori vii sau consonante, cu posibilităţile de percepţie vizuală ale acestora.

Tehnologia informaţională, în special computerul, adaptat la cerinţele fiecărui elev şi student cu cerinţe speciale, trebuie folosită ca mijloc de accesare, de lărgire şi de îmbogăţire a curriculumului. Astfel, un elev sau student care foloseşte un cititor de ecran pentru a parcurge informaţia de pe monitor sau care utilizează un soft de mărit informaţia de pe monitor are acces la curriculum prin metode specifice şi adaptate fiecăruia după nevoile sale.

  • Asculta "Atât de mare e ciocul unui pelican?
  • Valz afectează vederea

Aşadar, accesul la informaţie prin tehnologii de acces conferă utilizatorilor cu dizabilităţi vizuale, posibilitatea  execuţiei  de sarcini de lucru normale, aproximativ identice cu sarcinile unui utilizator valid, la o viteză similară. Însă merită subliniat faptul că  trăim într-o perioadă bazată foarte mult pe imagine, design şi construcţii grafice atractive şi de aceea  folosirea tot mai pregnantă a interfeţelor grafice de către proiectanţii de programe soft ridică probleme de accesibilitate pentru utilizatorii cu dizabilităţi vizuale.

Este evident faptul că nu se pot construi softuri bazate numai pe text, care să fie accesibile numai nevăzătorilor, deoarece acest lucru ar putea atrage după sine probleme macroeconomice pentru firmele proiectanţilor de soft, dar implementarea şi respectarea unor standarde de accesibilitate a programelor reprezintă punctul important pentru apariţia unei societăţi pentru toţi, a unei educaţii pentru toţi şi a unui acces liber pentru toţi utilizatorii, indiferent de cerinţele speciale ale acestora.

Ce este o deficiență de vedere?

Tehnologiile de acces sunt vitale pentru elevii şi studenţii cu dizabilităţi vizuale, întrucât în lipsa lor nu facem decât să mărim decalajul informaţional şi educaţional dintre aceştia şi elevii din şcolile de masă. Cu certitudine, tehnologiile informaţionale sunt şi vor deveni instrumente indispensabile în orice domeniu de activitate, iar acest lucru a permis şi va permite în continuare accesul tuturor categoriilor de persoane la educaţie.

Pentru acest lucru este necesară o nouă abordare şi adaptare la un nou stil de gândire şi comportament, care va permite cadrelor didactice să facă principiile deficienței vizuale oricărei noi cerinţe. Utilizarea tehnologiilor informaţionale a produs ca în unele cazuri discriminarea între persoanele valide şi persoanele cu diferite dizabilităţi să fie eliminată, iar accesul persoanelor cu dizabilităţi la studiu, informare şi lectură să se facă mult mai rapid, mai uşor şi în mod independent.

Nivelul de instruire impus de o societate din ce în ce mai tehnologizată poate mări distanţa dintre persoanele cu diferite dizabilităţi şi persoanele valide. Pe de altă parte, tehnologiile recente pun la dispoziţie noi medii de învăţare, care fac procesul educaţional mai accesibil. Prin servicii de e-Learning, orice persoană, indiferent de vârstă sau deficienţă poate urma cursurile unei facultăţi.

Însă acest lucru implică accesibilizarea platformelor de principiile deficienței vizuale şi transpunerea conţinutului multimedia într-un format accesibil. Realitatea Virtuală. În: Tratat de Didactică Modernă. Piteşti: Editura Paralela 45, New York, vol. Principii ale accesibilității în cadrul platformelor de e-learning Principii ale accesibilităţii în cadrul platformelor de e-learning Accesibilitatea portalurilor de e-Learning se referă la crearea de interfeţe prin care să fie eliminate obstacole ce pot determina utilizarea serviciilor respectivei platforme.

Dar care sunt dificultăţile ce pot apărea în cazul particular al studenţilor cu deficienţe de vedere, slab văzători şi nevăzători? Din momentul înfiinţării, au fost publicate peste DE  standarde.

Standardele oferite de WAI permit crearea de conţinut web, uşor de parcurs de un nevăzător cu ajutorul unui cititor de ecran. Utilizarea stilurilor CSS pentru proiectarea tabelelor ar putea duce la o mai bună accesibilitate a conţinutului unei pagini web, astfel încât să poată fi lecturată cu ajutorul unui cititor de ecran. Totuşi, autorii consideră că construirea unui mediu e-Learning conform standardelor nu va fi în totalitate accesibil, deoarece trebuie să luăm în considerare modul particular în care fiecare utilizator interacţionează cu sistemul.

Într-un studiu realizat hipermetropie așa cum se vede anul autorii au fost interesaţi de modul în care un utilizator cu deficienţe de vedere interacţionează cu o platformă de e-Learning şi cu nivelul de accesibilitatea al acesteia. Studiul a scos în evidenţă  faptul că o platformă inaccesibilă creşte gradul de frustrare al utilizatorului cu deficienţe de vedere; în schimb, în cazul persoanelor cu deficienţe, nu apar modificări importante.

Într-un studiu ulterior, a fost subliniat faptul că un utilizator nevăzător trebuie să acorde mai mult timp căutării de informaţii, alocă mai mult timp navigării între pagini, iar cititorul de ecran redă informaţia într-un mod ce nu corespunde cu modul în care informaţia era afişată, deoarece redarea se făcea secvenţial. În sprijinul activităţilor întreprinse de consorţiul W3C, în paralel, au fost dezvoltate şi alte consorţii sau proiecte ale Uniuni Europene care au ca scop realizarea de aplicaţii şi recomandări specifice pentru diferite categorii de utilizatori cu deficienţe.

În cadrul I. International Management Systema fost elaborat un ghid complet de indicaţii şi specificaţii ce vizează crearea de conţinut web accesibil în mediul e-Learning. Strategiile pentru un design accesibil sunt reunite şi au la bază principiile designului universal. Implementarea unui design accesibil oferă posibilitatea ca fiecare student să acumuleze cunoştinţe în funcţie de stilul său de învăţare.

În opinia dezvoltatorilor din cadrul consorţiului I. În continuare, vom prezenta principiile deficienței vizuale parte dintre principiile de accesibilitate în principiile deficienței vizuale sistemelor e-Learning pentru studenţii cu deficienţe de vedere, nevăzători şi slab văzători. Dacă în cadrul I. Principalul obiectiv al proiectului a fost acela de a evalua platformele de E-learning şi de a realiza metodologii de evaluare a accesibilităţii conţinutului e-learning.

Principiile de accesibilitate au fost împărţite în: principii generale, principii referitoare la management-ul învăţării, principii de accesibilitate a sistemelor de comunicaţie prin videoconferinţă şi principii referitoare la procesul de instruire în sistemul E-Learning.

Prima platformă de e-learning este cea bazată pe soluţia SharePoint de la Microsoft, iar printre principalele sale avantaje se numără: posibilitatea de integrare mai eficient a fişierelor.

În România, anul acesta, erau înregistrate oficial de sisteme Moodle [site moodle], majoritatea instituţiilor provenind din mediul preuniversitar şi universitar. Un principiile deficienței vizuale avantaj al platformei Moodle o reprezintă faptul că este open-source, ce este permanent dezvoltată de către o comunitate internaţională de administratori de sistem, profesori, principiile deficienței vizuale, pedagogi şi dezvoltatori.

Structura platformei, principiile deficienței vizuale partea generală unde există informaţii despre proiectul de cercetare referitor la accesibilitatea platformelor de e-learning, iar partea secundară a site-ului cuprinde informaţii despre un singur curs Tehnologia informaţiei, comunicării şi tehnologii de accesîn care sunt prezentate temele abordate, suportul de curs, bibliografia selectivă, temele ce trebuiesc rezolvate pe parcursul semestrului, forum de discuţii.

Elevi din 10 școli din județul Dolj vor beneficia de ateliere cultural-educative

Ambele platforme luate în studiu, spre a fi evaluate, oferă un cadru pentru dezvoltarea şi utilizarea de materiale şi metode de lucru, de stimulare a creativităţii şi de facilitare a interacţiunii între studenţi, într-un mediu virtual, unde studentul poate deveni profesor şi profesorul — student. About the World Wide Web Consortium. Ultima accesare martie 8. Ultima accesare martie 9.

principiile deficienței vizuale viziune minus 5 miopie

Ultima accesare aprilie How to conduct usability evaluations for accessibility: Methodology guidelines for testing websites and intranets with users who use assistive technology. E-learning programme. Ultima accesare mai