Postul medical și vederea


Testele se fac la cerere, cu programare.

Dénes László, nr. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc angajează prin selecție de dosare: 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal - un post la Laborator Analize Medicale - vechime minimă în domeniul laborator de analize medicale: 6 luni 4.

POSTUL ALIMENTAR - Medicul dinlautru nostru

Asistent medical generalist grad: debutant-principal - un post la Secția Medicină Internă 6. Asistent medical generalist grad: debutant-principal - un post la Secția Gastroenterologie 7.

videoclip despre deficiențe de vedere

Asistent medical generalist grad: debutant-principal - un post la Secția ORL 8. Registrator medical grad: debutant-principal - un post la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală Secția Gastroenterologie Registrator medical grad: debutant-principal - un post la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală Infirmier grad: debutant-infirmier - un post la Bloc operator chirurgie Îngrijitor de curățenie - un post la Secția Gastroenterologie Îngrijitor de curățenie - un post la Secția Postul medical și vederea.

Referent de specialitate grad: debutant-IA - un post la Serviciul de informatică Portar - un post la Portari a îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România; b are vârsta de video pentru tratamentul vederii 18 ani împliniţi; c are capacitate deplină de exerciţiu; d are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; e îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant; f îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; g nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu postul medical și vederea, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ

Dosarul de angajare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: a cerere; b copia actului de identitate; c copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; d copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor după data de R; h adeverinţă O. Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots.

postul medical și vederea

Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului și pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Harghita și vor fi anunţaţi prin telefon pentru a se prezenta la sediul unităţii în vederea semnării documentelor necesare pentru angajare.

Postul medical și vederea situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

Posturi scoase la concurs

Nota: Persoanele care au contract de voluntariat vor avea prioritate la angajare. Contractele individuale de muncă pe durată determinată se vor încheia în funcție de necesitățile spitalului. Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la telefonul nr.

postul medical și vederea