Îmbunătățirea programelor de calculator pentru viziune


Protecția programelor pentru calculator în viziunea Legii nr.

trăsături ale imaginației cu deficiențe de vedere

Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator pe piaţa internă de către titularul drepturilor sau cea făcută cu consimţământul acestuia epuizează dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piaţa internă. Regulă:drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori după instrucţiunile celui care angajează, aparţin angajatorului.

îmbunătățirea programelor de calculator pentru viziune ce este miopia minus zece

Excepție: prin contract se prevede altfel Regulă: nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor a reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub  orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afişarea sau transmiterea în reţea; b traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator; dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului legitim să utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător îmbunătățirea programelor de calculator pentru viziune sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.

Excepție: prin contract se prevede altfel Printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezumă că:  a utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator; b utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.

Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implică şi transferul dreptului de autor asupra cercuri de vizualizare în tabel. Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea îmbunătățirea programelor de calculator pentru viziune dreptului de autor, o copie de arhivă sau de siguranţă, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului.

Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obţinerea informaţiilor necesare interoperabilităţii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a actele de reproducere şi de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deţine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care îndeplineşte aceste acţiuni în numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop; b informaţiile necesare interoperabilităţii nu sunt uşor şi rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit.

metoda de suturi reglabile în oftalmologie

Nu se aplică programelor pentru calculator:  dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării Dispozițiile Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obţinerea informaţiilor necesare interoperabilităţii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a actele de reproducere şi de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deţine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care îndeplineşte aceste acţiuni în numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop; b informaţiile necesare interoperabilităţii nu sunt uşor şi rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit.

Limitele exercitării dreptului de autor nu se aplică programelor pentru calculator! Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimţi la utilizarea operei de către alţii.

ce alimente îmbunătățesc vederea la adulți

Utilizarea unei opere dă naştere la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a reproducerea operei;b distribuirea operei;c importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după operă;d închirierea operei;e împrumutul operei;f comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;g radiodifuzarea operei;h retransmiterea prin cablu a operei;i realizarea de opere derivate.

Sursa: art.

îmbunătățirea programelor de calculator pentru viziune viziunea satului a rănit ochii

Comentariu Pentru procesarea mesajelor dvs.