Efectul formaldehidei asupra vederii, Efectul distrugător al calculatorului asupra ochilor


A - formaldehida - Coordonatori : Masterandă : Conf. Alexandru Ozunu Diana Radu Lect.

Efectul distrugător al calculatorului asupra ochilor

Torok Zoltan 1 Cuprins I. Descrierea amplasamentului 1. Localizare geografică şi descrierea împrejurimilor 2. Harta amplasamentului 3. Condiţii meteorologice relevante II. Identificarea zonelor critice III. Tehnologia de bază adoptată în proiectarea procesului IV.

Date despre substanţa periculoasă 1. Date şi informaţii din fişa de securitate 2. Faza activităţii în care aceasta intervine şi cantitatea maxima prevăzută 3. Evaluarea consecinţelor 1. Arborele Greşelilor 2. Arborele Evenimentelor 3.

Intoxicația cu alcool metilic

Funcţiile Probit şi Probabilităţile de deces Concluzii Bibliografie Anexe 2 Introducere Directiva Seveso Directiva Seveso prevede controlul accidentelor majore industriale, ce implică substanţe periculoase reglementate la nivel european. În acest cadru sunt reglementate activităţile legate de producţia, depozitarea, transportul, utilizarea şi deversarea unor substanţe periculoase, astfel încât consecinţele asupra omului şi mediului să fie diminuate.

A doua Directivă Seveso a apărut în anul şi are ca şi scop două dimensiuni: prevenirea producerii accidentelor majore, ce implică substanţe periculoase şi limitarea consecinţelor acestor accidente majore.

Directiva Seveso stabileşte două clase de risc minor şi majorpentru unităţile industriale care manipulează substanţe periculoase. Prevederile directivei efectul formaldehidei asupra vederii aplică activităţilor în care se manipulează substanţe periculoase, adică substanţe oxidante, toxice, foarte toxice, inflamabile, foarte inflamabile, extrem de inflamabile, explozive şi periculoase pentru mediu.

Astfel că în conformitate cu această directivă, autorităţile publice locale care sunt responsabile cu planificarea, amenajarea şi utilizarea terenurilor, în colaborare cu autorităţile publice la nivel judeţean şi regional, sunt nevoite să ieie măsuri necesare ca în politica de dezvoltare teritorială să se fie luate în considerare obiectivele de prevenire a accidentelor majore şi bineînţeles limitarea consecinţelor acestora.

Plus, se revizuie performanţa politicii şi managementului securităţii documentate, precum şi actualizarea acestora. Descrierea amplasamentului si a mediului acestuia 1. Localizare geografică şi descrierea împrejurimilor Amplasamentul obiectivului analizat face parte din intravilanul orasului Victoria, fiind situat la 2 km sud, la limita vestica a judetului Brasov, intr-o zona predominant industriala.

Cea mai importanta cale de acces din zona este drumul european E 64 drumul national DN 1 — Bucuresti — Fagaras — Sibiu. DN 1 este situat la cca 10 km nord de amplasament. Paralel cu DN 1, la mica distanta se afla efectul formaldehidei asupra vederii ferata Brasov — Sibiu de pe magistrala Conform pozitiei administrativ-geografice, la limita a doua judete, SC Viromet SA detine proprietatea asupra terenurilor de amplasare a obiectivelor.

boală atunci când vederea se deteriorează

Din punct de vedere geografic, zona amplasamentului este platoul situat la poalele versantului nordic al muntilor Fagaras, pe malul sudic al cursului mijlociu al raului Olt, efectul formaldehidei asupra vederii altitudinea de m. Elementele caracteristice ale reliefului zonei sunt reprezentate in cea mai mare parte de munti Masivul Fagaras, in proximitatea varfului Moldoveanuintalnindu-se urme ale glaciatiunii cuaternare, evidente in extremitatea vailor, circurilor si lacurilor glaciale.

Analiza indicilor morfometrici indica existenta unor complexe naturale materializate in trei trepte majore de relief. Din punct de vedere geologic, amplasamenetul studiat se inscrie in zona de sud a unitatii morfostructurale cunoscuta sub numele de Depresiunea Fagarasului. Amplasat in imediata aperopiere a zonei de contact dintre fosa depresionara a Efectul formaldehidei asupra vederii si versantii nordici ai muntilor cu acelasi nume, in perimetrul cercetat, fundamentul geologic este constituit din sisturi cristaline, avand in compozitie mica sericit si clorit afectate de metamorfism de epi si metazona.

Placat peste fundamentul stancos, se gasesc masive depozite coluvial —deluviale, rezultate in urma proceselor de dezagregare fizica si alterare chimica a rocii de baza, precum si de eroziunea si transportul efectuat de torentii care au drenat versantii nordici ai Muntilor Fagaras. Cercetarile geologice si geotehnice executate in zona au stabilit ca pe amplasament si in zona acestuia nu se gasesc depuneri de mal, turba, saruri solubile sau alte fenomene naturale din categoria golurilor carstice, caverne, etc.

Date geomorfologice Cercetarile mineralogice si petrografice efectuate asupra subsolului judetului Brasov arata ca aici zacamintele de minereuri sunt mai putine, dar rocile utile se afla in cantitati nelimitate si sunt raspandite pe toata suprafata judetului. Rezervele de roci utile sunt de diferite categorii: calcare, dolomite, marne, gresii, nisipuri si tufuri.

efectul formaldehidei asupra vederii

Terenul pe care s-a construit platforma industriala VIROMET prezinta denivelari si o sensibilila panta de inclinare de la sud catre nord. Fundatiile constructiilor s-au incastrat in terenul natural.

efectul formaldehidei asupra vederii ameliorarea non-chirurgicală a vederii

Harta amplasamentului Fig. Condiţii meteorologice relevante Cantitatea de precipitatii este relativ mai ridicata ca urmare a este hipermetropie sau miopie diurne mici. Temperatura medie multianuala a aerului este de 7,6 C temperatura maxima absoluta fiind de 37o in luna O august. Numarul mediu al zilelor de vara este de aproximativ 50 pe an. Numarul mediu al zilelor de iarna este de aproximativ 50 pe an.

Care sunt factorii care influenteaza sanatatea ochilor? | Medlife

In zona obiectivului, valoarea medie multianuala a precipitatiilor este de mm pe an. Din aceasta cantitate de apa, cca. Se vor considera 2 tipuri de conditii meteo: a.

Pe platforma industriala pe care este amplasata unitatea se gasesc mai multe instalatii care pot provoca accidente. Acestea instalatii apartin urmatoarelor unitati: 1. Astfel, pentru efectul formaldehidei asupra vederii VIROMET au fost identificate si selectate ca obiective relevante pentru securitate ORS-uri urmatoarele structuri productive: - Instalatia de fabricare a metanolului - Instalatia de fabricare a formaldehidei Prezentul raport de securitate va lua in considerare numai instalatia de fabricare a formaldehidei.

Instalatiile sunt amplasate pe platforma CPR Rasini carepe langa aceste instalatii mai cuprinde si instalatiile de fabricare a hexametilentetraminei, paraformaldehidei, rasinilor ureoformaldehidice, metilaliului etc. Platforma CPR Rasini este situata la nord de instalatiile de producere efectul formaldehidei asupra vederii metanolului, intr-o zona situata in partea central estica.

Tehnologia se bazeaza pe un procedeu de oxidare a vaporilor alcoolului metilic in amestec cu vapori de apa pe catalizator de argint. Se lucreaza cu exces de metanol. Faza finala a procesului tehnologic este reprezentata de distilarea produsului rezultand formaldehida la concentratia dorita si alcool metilic care se recircula. Capacitatea fiecarei instalatii este de Instalatiile sunt complet automatizate, conduse centralizat de la un tablou de comanda. Depozitarea se realizeaza in efectul formaldehidei asupra vederii de mare capacitate prevazute cu cuve de retentie din beton.

Fiecare instalatie este pozata pe o platforma betonata prevazuta cu canalizare de evacuare la canalizarea organica.

Instalatiile sunt etanse nepunand probleme de poluare a mediului. Mai mult, aceste instalatii utilizeaza la faza de absorbtie propriul condens rezultat ca urmare a proceselor de incalzire cu abur.

Acuitatea și sănătatea ochilor

Locuri posibile de avarii: 4 rezervoare de inox cu urmatoarele caracteristici: 3 rezervoare de m3un rezervor de m3. Vasele sunt construite din otel inoxidabil, izolate termic, au serpentina de incalzire si sunt amplasate intr-o cuva de retentie avand suprafata de m2 si un volum de m 3 distanta dintre mantalele rezervoarelor — 2,0 m. Cauze posibile de producere a avariei : intarzierea sau lipsa executarii operatiilor de verificareintretinerereparatieneetanseitati, erori umane de operare.

Tipul avariei posibile: evacuare solutie formaldehida datorata unor neetanseitati ale traseelor si rezervoarelor 4. Perioada de recurenta probabilitatea de producere a unui accident teoretic posibil : extrem de rar. Descrierea evenimentelor: Scurgeri de solutie de formaldehida din rezervoare : - Scurgerile minore se pot produce prin neetanseitati la robineti, flanse, in zona stuturilor de golire si de umplere.

Actiunea unor persoane neautorizate este prevenita prin securizarea zonei si limitarea accesului.

cel mai mare dezavantaj al vederii chirurgia hipermetropiei și astigmatismului

In cazul unor scurgeri masive, acestea sunt colectate in cuva de avarie, de unde poate fi recuperata cu pompele si transvazata in alt rezervor. Tehnologia de bază adoptată în proiectarea procesului Descrierea procesului Procesul tehnologic începe cu vaporizarea metanolului prin încălzire cu abur si amestecarea vaporilor de metanol cu aer.

Formular de căutare

In continuare are loc oxidarea catalitica in reactoare unde caldura de reactie este recuperata si racită în schimbătoare de căldură. Hote de viziune aceea are loc absorţia şi dizolvarea în coloana de absorţie si oxidarea compusilor organici din gazele reziduale după absortie, într-o unitate de epurare catalitică cu reactor de post combustie, rezultând alcool metilic care se recircula si formaldehida care se pompeaza spre rezervoarele de stocare.

Schema bloc a procesului tehnologic: 11 Vaporizarea metanolului Oxidare catalitică Condensare Absorţia si dizolvarea în coloana de absorţie Oxidarea compuşilor organici Rezervor Alcool metilic Formaldehida de stocare Fig.

Complicații Alcoolul metiliccunoscut şi sub denumirea de metanol, este un lichid volatil, incolor, al cărui miros este similar alcoolului etilic. Alcoolul metilic odată ajuns în cantități mari în interiorul organismului uman devine toxic, acționând prin întreruperea aportului de oxigen la nivelul țesuturilor fenomen cunoscut în termeni medicali de anoxie tisulară. Cel care determină apariția efectelor clinice toxice specifice intoxicației cu metanol, efecte asociate unui risc crescut de deces, este acumularea de acid formic la nivelul organismului, un metabolit rezultat în urma desfăşurării procesului de metabolizare al acoolului metilic. În cadrul intoxicației cu metanol pot fi descrişi anumiți factori favorizanți care, prin prezență, pot facilita apariția toxicității metanolice. Aceştia sunt: Ingestia accidentală sau expunerea prelungită la metanol, care pot fi întâlnite frecvent în rândul copiilor.

Tabel 1. Substanta chimica Substanta periculoasă Cant. Date despre substanta 1. Utilizarea substantei: - reactiv pentru analiză - productie chimică - productie si analiza farmeceutica Tabel 2.

Informatii despre ingredient Nr. CAS Nr. EC Nr. Index Simbol Fraze R ingredientilor domeniu de pericol periculosi concentratie 1.

Alcoolismul - complicatii somatice

Nu inhalati substanta. Conditii de depozitare in conditii de securitate: Închis ermetic într-un loc bine ventilat. Accesibil doar personalului calificat sau persoanelor autorizate. A se evita efectul formaldehidei asupra vederii cu substanta. Asigurati furnizarea cu aer proaspat în încaperile închise. Măsuri de protectia mediului: a se evita admisia în sistemul de canalizare.

Pericol de explozie. Evacuarea zonei periculoase. Curatarea zonei afectate. Faza activităţii în care aceasta intervine şi cantitatea maxima prevăzută Faza în care instalatia prezinta pericol este procesul de fabricatie a formaldehidei sectiunea efectul formaldehidei asupra vederii reactie si implicit traseul de vehiculare al acesteia spre rezervoarele de stocare.

Cantitatea maxima prevazuta in proces este între ,6 t în functie de concentratia de formaldehida dorita. Caracteristici fizico-chimice, toxicologice, eco-toxicologice ale substantelor periculoase şi pericole, atât imediate cât şi pe termen lung, pentru om şi mediu: Formaldehida este un gaz incolor, cu miros puternic, inflamabil, cu mare capacitate de polimerizare in solutii apoase, efectele nocive asupra sanatatii umane fiind astazi bine cunoscute si documentate stiintific.

Formaldehida este inclusa in categoria substantelor din clasa 2a agent probabil carcinogen pentru om de catre Agentia internationala pentru cercetarea cancerului IARC. Formaldehida se gaseste in mediu atat ca rezultat al proceselor naturale cat si al activitatii umane. In aerul atmosferic formaldehida este gasita in zonele industriale, provenind din arderea incompleta a substantelor organice. Se gaseste si in emisiile produse de traficul rutier si aerian.

In aerul interior sursele sunt reprezentate de fumul de tutun, mobilele si materialele de constructie continand rasini, de plastic si parchet, vopsele, dezinfectanti, gaze rezultate in urma arderii combustibililor fosili pentru incalzire si gatit, precum si din utilizarea ei ca agent de conservare si sterilizare.

efectul formaldehidei asupra vederii

Perceptia olfactiva si sensibilitatea la efectele iritante ale formaldehidei variaza in functie de individ. Mirosul este perceput de la concentratii cuprinse intre 0,1 si 1 ppm.