Cum Iisus și-a redat vederea. Consideraţii omiletice la Duminica a XXX-a de peste an (B): Doamne, fă-mă să văd! - Vatican News


cum Iisus și-a redat vederea

El a vindecat-o pe fiica unei femei cananence Mat. Cezarea lui Filip Petru a mărturisit că Isus este Hristosul şi lui i s-au promis cheile împărăţiei Mat.

cum Iisus și-a redat vederea lipsa viziunii 7 litere

Isus a prezis propria Sa moarte şi Înviere Mat. Aici, El a ţinut Cuvântarea de pe munte Mat. În Galilea, Hristos Înviat le-a apărut apostolilor Mat. De asemenea, El a potolit furtuna Luca —25a predicat în pilde de pe o corabie Mat.

cum Iisus și-a redat vederea viziune plus 0 75 la un adult

Isus S-a dus cu apostolii la o parte, lângă Betsaida. Mulţimea L-a urmat şi El a hrănit 5.

carte de antrenament pentru ochi

Aici, Isus a vindecat un om orb Marcu — Capernaum Aici a fost casa lui Petru Mat. Magdala Aici a fost casa Mariei Magadalena Marcu Isus a venit aici după ce a hrănit pe cei 4.

caracteristicile gândirii persoanelor cu deficiențe de vedere cum să decodezi viziunea online

Cana Isus a turnat apă în vin Ioan —11 şi l-a vindecat pe fiul unui slujbaş împărătesc care era la Capernaum Ioan — Cana a fost, de asemenea, căminul lui Natanael Ioan După întoarcerea din Egipt, Isus Şi-a petrecut copilăria şi tinereţea aici Mat. Ierihon Isus a redat vederea unui om orb Luca — Pustiul Iudeii Ioan Botezătorul a predicat în acest pustiu Mat.

Betleem Isus S-a născut şi a fost culcat într-o iesle Luca —7 ; îngerii i-au vestit pe păstori despre naşterea lui Isus Luca —20 ; magii au fost îndrumaţi de o stea spre Isus Mat.

cum Iisus și-a redat vederea