Cerințe de vedere pentru munca la înălțime, SSM: Tot ce trebuie sa stiti despre munca la inaltime


Dispoziții referitoare la utilizarea echipamentelor de lucru puse la dispoziție în vederea unor lucrări temporare la înălțime 4. Dispoziții generale 4.

tabel pentru îmbunătățirea vederii kim pentru testul viziunii

Măsurilor de protecție colectivă trebuie să li se acorde prioritate în raport cu măsurile de protecție individuală. Dimensiunile echipamentului de lucru trebuie să fie adecvate naturii lucrărilor care urmează să fie executate, precum și constrângerilor previzibile, și trebuie să permită circulația fără pericol.

Trebuie ales cel mai potrivit mijloc de acces la posturile de lucru temporare situate la înălțime, în funcție de frecvența de circulație și înălțimea la care trebuie să se ajungă și de durata de utilizare.

cerințe de vedere pentru munca la înălțime lamblie și viziune

Alegerea făcută trebuie să permită evacuarea în cazul unui pericol iminent. Trecerea în ambele sensuri între mijloacele de acces și platforme, punți și culoare de trecere nu trebuie să provoace riscuri suplimentare de cădere. Scările pot fi folosite ca posturi de lucru la înălțime numai în condițiile în care, ținând cont de punctul 4. Tehnicile de acces și poziționare cu ajutorul frânghiilor pot fi utilizate numai în condițiile în care evaluarea riscului arată că lucrarea în cauză poate fi executată în siguranță și atunci când folosirea unui alt echipament de lucru mai sigur nu este justificată.

Ținându-se cont de evaluarea riscului, în funcție mai ales de durata lucrărilor și de constrângerile de natură ergonomică, trebuie să se asigure un scaun cu accesoriile corespunzătoare.

SSM: Tot ce trebuie sa stiti despre munca la inaltime

În funcție de tipul de echipament de lucru selectat pe baza punctelor precedente, trebuie determinate măsurile adecvate de minimizare a riscurilor inerente folosirii de către lucrători a respectivului tip de echipament.

Dacă este necesar, trebuie luate măsuri pentru instalarea unor dispozitive de protecție care să împiedice căderile.

  • SSM: Tot ce trebuie sa stiti despre munca la inaltime
  • PLAN DE DESFĂȘURARE A INSTRUCTAJULUI INTRODUCTIV GENERAL PENTRU SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII
  • Distanță minimă pentru vedere

Acestea trebuie să aibă o configurație corespunzătoare și să fie suficient de solide pentru a preveni sau opri căderile de la înălțime și, atât cât este posibil, să preîntâmpine rănirea muncitorilor. Dispozitivele de protecție colectivă împotriva căderilor pot fi întrerupte numai în punctele de acces ale scărilor.

Când executarea unei anumite lucrări necesită îndepărtarea temporară a unui dispozitiv de protecție colectivă împotriva căderilor, trebuie să se ia măsuri de securitate compensatorii eficiente.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

Lucrarea poate fi efectuată numai după adoptarea în prealabil unor asemenea măsuri. De îndată ce respectiva lucrare a fost încheiată, definitiv sau temporar, dispozitivele de protecție colectivă împotriva căderilor trebuie reinstalate.

Lucrările temporare la înălțime pot fi efectuate numai atunci când condițiile meteorologice cerințe de vedere pentru munca la înălțime pun în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor. Dispoziții speciale privind utilizarea scărilor 4.

38. Lucrul la inaltime

Amplasarea scărilor trebuie să se facă astfel încât să se asigure stabilitatea lor în timpul utilizării. Scările portabile trebuie sprijinite pe un suport stabil, puternic, imobil și de dimensiuni adecvate, astfel încât treptele să rămână orizontale.

Lucrul la inaltime trebuie sa tina cont de 5 reguli importante: 1.

Scările suspendate trebuie atașate într-o manieră sigură și, cu excepția scărilor din frânghie, în așa fel încât să nu poată fi deplasate și să se împiedice balansarea lor. Trebuie să se împiedice alunecarea picioarelor scărilor portabile în timpul utilizării prin imobilizarea treptelor de la capătul superior sau inferior, cu ajutorul unor dispozitive antiderapante sau prin orice alte măsuri cu eficacitate echivalentă.

cum să îmbunătățiți rapid miopia vederii niveluri de miopie

Scările folosite pentru acces trebuie să fie suficient de lungi astfel încât să se prelungească dincolo de platforma de acces, exceptând cazul în care au fost luate alte măsuri pentru a se asigura o priză fermă. Trebuie folosite scări încrucișate și scări de extensie pentru a se împiedica mișcarea relativă a diferitelor secțiuni. Scările mobile trebuie imobilizate înainte să se pășească pe ele. Scările trebuie astfel folosite încât, în orice moment, lucrătorii să se poată prinde cu mâna și sprijini în condiții de siguranță.

Comentarii (6)

În special, dacă o greutate trebuie cărată manual pe scară, aceasta nu trebuie să împiedice menținerea unei prinderi cu mâna sigure. Dispoziții speciale privind utilizarea schelelor 4.

  • Autentificare - vacante-de-vis.ro
  • Олин из сенаторов, молодой человек с седеющими волосами, первым пришел в себя, -- Как вы сюда попали.
  • Își revine vederea în timp
  • Есть ли у тебя что сказать сверх уже сказанного, - спросил он, - прежде, чем мы решим, что делать .

În absența unei note de calcul pentru schela aleasă sau atunci când nota nu acoperă configurațiile structurale avute în vedere, trebuie să se efectueze calcule de rezistență și de stabilitate, în afară de cazul când schela este asamblată în conformitate cu o configurație standard general recunoscută. În funcție de complexitatea schelei alese, un plan de montare, utilizare și demontare trebuie întocmit de către o persoană competentă. Acesta poate fi și sub forma unui plan standardizat, suplimentat cu articole legate de detaliile specifice ale schelei în cauză.

Trebuie să se împiedice alunecarea elementelor de sprijin ale schelei fie prin atașare la suprafața de sprijin, printr-un dispozitiv antiderapant sau orice alt mijloc cu eficacitate echivalentă, iar suprafața de suport a sarcinii trebuie să aibă o capacitate suficientă.

Trebuie să se asigure stabilitatea schelei. Schelele cu roți trebuie să fie împiedicate să se miște accidental în timpul lucrului la înălțime prin folosirea unor dispozitive adecvate.

cerințe de vedere pentru munca la înălțime test de viziune vkontakte

Dimensiunile, forma și dispunerea punților de schele trebuie să fie corespunzătoare naturii lucrării care urmează a fi executată și sarcinilor ce urmează a fi suportate și să permită lucrul și deplasările în condiții de siguranță. Asamblarea punților de schelă trebuie să se facă astfel încât componentele lor să nu se poată deplasa în timpul utilizării normale.

Nu trebuie să existe nici un spațiu periculos între componentele punților și dispozitivele de protecție colectivă verticale pentru prevenirea căderilor.

Căderea lucrătorului la același nivel, datorită căilor de acces alunecoase, din cauza umezelii sau nepăstrării în condiții de curățenie, îndeosebi în jurul silozurilor; Căderea lucrătorului de la înălțime atunci când se urcă pe autovehiculele de transport automalaxoare, etcbenzi sau silozuri și efectuează manevre greșite sau bruște; Căderea, prăbușirea de materiale și obiecte de pe benzile transportoare; Prinderea, lovirea sau strivirea de mașini, utilaje în funcțiune, din cauza neatenției sau poziționării greșite a executantului față de acestea; Prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport a lucrătorilor; Prinderea, lovirea sau strivirea cu obiecte și materiale transportate; Contact cu curent electric atingere directă a instalației de alimentare cu curent electric, sau indirectă la părțile dezizolate ori deteriorate ale benzilor. Legea securității și sănătății în muncă Legea nr. Norma metodologică de aplicare a Legii nr. Codul Muncii Legea nr.

Schelele pot fi montate, demontate sau modificate substanțial numai sub supravegherea unei persoane competente și de către lucrători care au beneficiat de o formare adecvată și specifică în legătură cu operațiunile cerințe de vedere pentru munca la înălțime în vedere, care se referă la riscurile specifice în conformitate cu articolul 7 și, în special, la: a înțelegerea planului de montare, demontare și modificare a schelei în cauză; b securitatea în timpul montării, demontării și modificării schelei în cauză; c măsurile de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor și obiectelor; d măsurile de securitate în eventualitatea schimbării condițiilor meteorologice care ar putea afecta negativ securitatea schelei în cauză; e condițiile în materie de sarcini permise; f orice alte riscuri pe care le pot presupune operațiunile de montare, demontare și modificare.

Persoana care supraveghează și lucrătorii implicați trebuie să aibă la dispoziție planul de montare și demontare menționat la punctul 4.

Dispoziții specifice referitoare la utilizarea tehnicilor de acces și poziționare cu ajutorul frânghiilor Utilizarea tehnicilor de acces și poziționare cu ajutorul frânghiilor trebuie să respecte următoarele condiții: a sistemul trebuie să cuprindă cel puțin două frânghii ancorate separat, una ca mijloc de acces, coborâre și sprijin frânghia de lucruiar cealaltă ca rezervă frânghia de siguranță ; b lucrătorii trebuie să aibă la dispoziție și să folosească un harnașament adecvat și să fie legați prin intermediul acestuia de frânghia de siguranță; c frânghia de lucru trebuie prevăzută cu mijloace adecvate de urcare și coborâre și să aibă un sistem de auto-blocare care să împiedice căderea lucrătorului în eventualitatea în care acesta își pierde controlul asupra mișcărilor.

Frânghia de siguranță trebuie echipată cu un sistem mobil de prevenire a căderii, care să urmeze mișcările lucrătorului; d uneltele și celelalte accesorii care urmează a fi folosite de către lucrător trebuie prinse de harnașamentul sau de scaunul lucrătorului sau printr-un alt mijloc adecvat; e lucrarea trebuie corect planificată și supravegheată, astfel încât lucrătorul să primească asistență imediat în caz de accident; f în conformitate cu articolul 7, lucrătorii în cauză trebuie să beneficieze de o formare adecvată și specifică operațiunilor preconizate, în special în privința procedurilor de salvare.

În circumstanțe excepționale când, în conformitate cu evaluarea riscurilor, folosirea unei a doua frânghii ar face lucrarea și mai periculoasă, se poate permite utilizarea unei singure frânghii, cu condiția să se ia măsuri adecvate de asigurare a securității în conformitate cu legislațiile și practicile interne.

cerințe de vedere pentru munca la înălțime plus la vedere este miopie